Administrator

Więcej o: Laureaci konkursu Gruntu na medal 2023 roku nagrodzeni!

Laureaci konkursu Gruntu na medal 2023 roku nagrodzeni!

logo konkursu Grunt na Medal 2023

Działania służące przygotowaniu i promowaniu terenów inwestycyjnych, a także podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023 na poziomie województwa kujawsko – pomorskiego – to główne tematy konferencji zorganizowanej 21 listopada przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działającego w ramach Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania X jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023, którego dokonał Mirosław Odziemczyk – Pełnomocnik Zarządu PAIH S.A. ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, a zarazem Przewodniczący zespołu ds. konkursu „Grunt na medal” Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Zwycięzcą konkursu na najlepszy grunt została Gmina Miasta Toruń i jej kompleks 3 nieruchomości inwestycyjnych, zlokalizowanych w rejonie ulicy Andersa, a dokładniej przy ul. Nowaka 11 – 13 i Stamirowskiego 9. (4,5 ha). Do nieruchomości przylegają ulice z pełnym uzbrojeniem we wszystkie media a teren położony jest blisko autostrady A1 czy drogi ekspresowej S10.

Przedstawiciele JST odebrali z rąk Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Olgierda Dziekońskiego – Pełnomocnika Marszałka ds. gospodarczych oraz Mirosława Odziemczyka – Pełnomocnika Zarządu PAIH dyplomy za najlepsze grunty produkcyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Drugie miejsce na poziomie regionalnym zdobył teren przy ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy (18,47 ha).

Trzecie miejsce zajęły ex aequo: „Teren Sadłogoszcz” w Barcinie (126 ha), „Teren Trzeciewiec” w gminie Dobrcz (6,01 ha) oraz „Teren Lądowisko Przemysłowe ul. Lotnicza, Kręta” (3,43 ha) w Grudziądzu. 

Ponadto wyróżnienia otrzymały poniższe JST regionu kujawsko-pomorskiego:

 • Aleksandrów Kujawski „Teren Ośno (SOGO 1)” o powierzchni  6,38 ha
 • Brześć Kujawski „Teren Pikutkowo” o powierzchni 10 ha
 • Gmina Chełmża „Tereny Dźwierzno” o powierzchni 468 ha oraz 25,29 ha
 • Gmina Pakość „Teren Giebnia” o powierzchni 41,1966 ha 
 • Gmina Miasto Wąbrzeźno „Teren ul. Okrężna” o powierzchni 3,67 ha
 • Gmina Kowal „Teren Dąbrówka” o powierzchni 11,80 ha
 • Gmina Tuchola „Teren Plaskosz” o powierzchni 4,78 ha 

Region Kujawsko-Pomorski zanotował w konkursie kilka mocnych akcentów.   

W X edycji konkursu w wyniku przeprowadzonej weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie z 16 regionów 57 ofert, w tym 5 terenów z województwa kujawsko-pomorskiego. Wyłącznie z Kujawsko-Pomorskiego zostało zaakceptowane do II etapu konkursu aż pięć ofert inwestycyjnych greenfield z pięciu gmin mieszczących się w różnych lokalizacjach.    

Z naszego regionu JST zgłosiły aż 13 terenów produkcyjnych, co dało nam zaszczytne II miejsce w Polsce na 16 województw, pod względem ilości zgłoszonych do konkursu ofert inwestycyjnych. Łącznie, z wszystkich regionów do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 128 terenów inwestycyjnych.

Udział we wszystkich edycjach konkursu to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowej możliwości pozyskania znaczących inwestorów. Nowe inwestycje to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Od 2005 roku udało nam się wspólnie przeprowadzić dziesięć edycji konkursu, dzięki któremu zidentyfikowaliśmy oferty gmin prezentujące najlepsze tereny inwestycyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele tych terenów inwestycyjnych z sukcesem zostało zagospodarowane zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne. Warto podkreślić fakt zagospodarowania przez inwestorów prawie wszystkich terenów, które wygrały wszystkie X edycji konkursu Grunt na Medal (zestawienie poniżej.        

Wszyscy na konferencji byli zgodni, iż udział JST w konkursie jest znakomitą okazją dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gmin oraz województwa. 

Opracowanie: C. Buczyński/ P.Mazur

 
 

 

Więcej o: Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów udostępnia bazy dla przedsiębiorców!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów udostępnia bazy dla przedsiębiorców!

logo COIE "Made in Kujawy Pomorze"

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dysponuje dostępem do baz danych umożliwiających wygenerowanie raportów branżowych o rynkach zagranicznych oraz umożliwiających analizę kondycji finansowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, a także umożlwiających przygotowanie zestawień kontaktów do firm (potencjalnych kontrahentów) we wskazanych przez przedsiębiorcę krajach. 

 • baza b2b „Kompass” – umożliwia wyszukanie i wygenerowanie wykazów kontaktów do potencjalnych odbiorców na całym świecie;
 • baza międzynarodowych raportów gospodarczychEuromonitor International” – umożliwia dostęp do danych m.in. na temat produktów, rynków zagranicznych, otoczenia konkurencyjnego, podaży, popytu i prognoz konsumpcyjnych;
 • raporty firmy „Dun&Bradstreet” – umożliwiają sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych; jest wsparciem w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie eksportera, umożliwiając wskazanie obszarów ryzyka oraz potencjału rozwoju danego, zagranicznego kontrahenta, z którym polski eksporter już współpracuje lub dopiero zamierza nawiązać współpracę.

 Żeby uzyskać dane z ww. baz wystarczy wypełnić i odesłać formularz, który ułatwi nam wyszukanie i przygotowanie danych dla Państwa – tzw. „Kartę eksportera” (w załączeniu).

Karta Eksportera 2023

Więcej o: Kolejna konferencja inwestycyjna pt. „Działania służące przygotowaniu i promowaniu terenów inwestycyjnych. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023 na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego”

Kolejna konferencja inwestycyjna pt. „Działania służące przygotowaniu i promowaniu terenów inwestycyjnych. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023 na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego”

logo K-P COI "Invest in Kujawsko-Pomorskie

Organizatorem konferencji jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE), Departament  Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku w  Toruniu w Hotelu Filmar,ul. Grudziądzka 39/43, Toruń

Konferencja dedykowana jest kadrze zarządzającej i przedstawicielom JST w regionie kujawsko-pomorskim, zajmującym się w gminach sprawami gospodarczymi i inwestycyjnymi, jak również reprezentantom Instytucji Otoczenia Biznesu.  

Prosimy o rejestrację uczestnictwa w konferencji do dnia 20 listopada 2023 roku w elektronicznym formularzu dostępnym pod poniższym linkiem:  https://forms.gle/vsSSubZvKxR7YEGv6

W formularzu znajduje się zakładka „Ewentualne pytania do prelegentów” Prosimy o ich podanie by ułatwić ekspertom przygotowanie do odpowiedzi.

Jest to już czwarta konferencja w cyklu 5 konferencji o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-0001/22 pn. „Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”.    

Plan konferencji do pobrania poniżej

Więcej o: Uczestniczymy w dyskusji o klastrach

Uczestniczymy w dyskusji o klastrach

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentuje pani Marta Krużewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, która podczas pierwszego dnia Kongresu wspólnie z dyrektorami do spraw gospodarki w innych regionach brała udział w panelu poświęconym zaangażowaniu klastrów w regionalne zarządzanie gospodarcze, w projektowanie i wdrażanie polityki na poziomie regionalnym. Wśród tematów poruszanych na kongresie są także: najnowsze trendy w polityce klastrowej, rola i możliwości klastrów we wdrażaniu zielonych i cyfrowych technologii, finansowe możliwości wsparcia klastrów oraz europejska współpraca klastrów.

W wydarzeniu oprócz przedstawicieli samorządów uczestniczą także m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Komisji Europejskiej, a także środowiska gospodarczego i naukowego. Wydarzenie zorganizował Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Województwo Pomorskie.

Oprac. M.Ryłow K-P COI

Więcej o: Konferencja inwestycyjna pt. Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim

Konferencja inwestycyjna pt. Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim

logo K-P COIE

Organizatorem konferencji jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE), Departament  Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Konferencja odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 roku w  Toruniu w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 39/43, Toruń

Konferencja dedykowana jest kadrze zarządzającej i przedstawicielom JST w regionie kujawsko-pomorskim, zajmującym się w gminach sprawami gospodarczymi i inwestycyjnymi, jak również reprezentantom Instytucji Otoczenia Biznesu.  

Prosimy o rejestrację uczestnictwa w konferencji do dnia 8 listopada 2023 roku w elektronicznym formularzu dostępnym pod poniższym linkiem:  https://forms.gle/5keqr1NypcEshc986

Plan konferencji do pobrania poniżej

Konferencja inwestycyjna 10.11.2023

Więcej o: Konferencja inwestycyjna pt. „Tworzenie polityki pozyskiwania inwestorów w gminie. Współpraca między samorządem, a inwestorami”

Konferencja inwestycyjna pt. „Tworzenie polityki pozyskiwania inwestorów w gminie. Współpraca między samorządem, a inwestorami”

logo COIE "Made in Kujawy Pomorze"

Organizatorem konferencji jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE), Departament  Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku w City Hotel w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6.  

Konferencja dedykowana jest kadrze zarządzającej i przedstawicielom JST w regionie kujawsko-pomorskim, zajmującym się w gminach sprawami gospodarczymi i inwestycyjnymi, jak również reprezentantom Instytucji Otoczenia Biznesu.  

Prosimy o rejestrację uczestnictwa w konferencji do dnia 10 października 2023 roku w elektronicznym formularzu dostępnym pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/6dLB43GaGvc5ZVfS9

Program konferencji poniżej: 

12.10.2023 konferencja „Tworzenie polityki pozyskiwania inwestorów w gminie”

Więcej o: Misja gospodarcza do Chin

Misja gospodarcza do Chin

Flaga Chin

W wyniku przeprowadzonego naboru do udziału w misji zakwalifikowali się:

 1. DC Company sp. z o.o.
 2. QWEST Krzysztof Owsianowski 
 3. TRANSTOM BIS spółka z o.o.
 4. AM GROUP SOLAR sp. z o.o.
 5. Power PV Michał Łanino
 6. BM GRUPA Żubkowski sp. k.
 7. Sportpag Adrian Serocki
 8. TRANSTOM GÓRKA spółka z o.o. s.k.

 

Organizacja misji jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu samorządu województwa.

Więcej o: Zaproszenie na seminarium „Japonia –rynek otwierający się na polski biznes”

Zaproszenie na seminarium „Japonia –rynek otwierający się na polski biznes”

ORGANIZATOR
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

WYDARZENIE MERYTORYCZNIE WSPIERAJĄ
prelegenci z Ministerstwa Rozwoju i Technologii 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu/Oddziału Celnego we Włocławku
KUKE S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego

CEL SEMINARIUM
Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy wśród kujawsko-pomorskich firm (eksporterów obecnych i przyszłych) na temat Japonii jako rynku o dużym potencjale oraz wiążących się z nim możliwościach biznesowych.
Obecnie trwają przygotowania do udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace. Wydarzenie stanowi szansę na wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej, okazję do prezentacji i promocji polskiej oferty gospodarczej (w tym potencjału przedsiębiorstw),a także kulturalnej i turystycznej.

PROGRAM WYDARZENIA
Agenda seminarium w załączeniu.

ZGŁASZANIE UDZIAŁU
Rejestracja uczestników jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego tutaj.
Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 26 września 2023r. (Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.)

Kontakt w sprawie seminarium:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)
eksport@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 443, 495.

 

ogo COIE Made in Kujawsko-Pomorskie

ORGANIZATOR
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

WYDARZENIE MERYTORYCZNIE WSPIERAJĄ
prelegenci z Ministerstwa Rozwoju i Technologii 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu/Oddziału Celnego we Włocławku
KUKE S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego

CEL SEMINARIUM
Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy wśród kujawsko-pomorskich firm (eksporterów obecnych i przyszłych) na temat Japonii jako rynku o dużym potencjale oraz wiążących się z nim możliwościach biznesowych.
Obecnie trwają przygotowania do udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace. Wydarzenie stanowi szansę na wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej, okazję do prezentacji i promocji polskiej oferty gospodarczej (w tym potencjału przedsiębiorstw),a także kulturalnej i turystycznej.

PROGRAM WYDARZENIA
Agenda seminarium w załączeniu.

ZGŁASZANIE UDZIAŁU
Rejestracja uczestników jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego tutaj.
Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 26 września 2023 r. (Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.)

Kontakt w sprawie seminarium:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)
eksport@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 443, 495.

 

Zaproszenie na seminarium

Program seminarium