Grunt na medal

Więcej o: Konkurs „Grunt na medal” 2023 – edycja jubileuszowa

Konkurs „Grunt na medal” 2023 – edycja jubileuszowa

logo grunt na medal

Istotną korektą jakościową, której celem jest wyłonienie najlepszej oferty z każdego województwa jest wprowadzony w regulaminie konkursu obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Zapis dotyczący tej zasady brzmi następująco:

„W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu, (…). Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do GOI jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID. W konkursie biorą udział wyłącznie tereny zgłoszone przez uczestników zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie”.

Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowej możliwości pozyskania znaczących inwestorów. Wszyscy wiemy, że nowe inwestycje to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Pragniemy aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, dlatego będziemy prosić Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH, oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) lokalizacji polskim i zagranicznym inwestorom, a także będą promowane w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i Urzędy Marszałkowskie. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Udział JST w konkursie jest znakomitą okazją dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.  

Od 2005 roku udało nam się wspólnie przeprowadzić dziewięć edycji konkursu, dzięki któremu zidentyfikowaliśmy oferty gmin prezentujące najlepsze tereny inwestycyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele tych terenów inwestycyjnych z sukcesem zostało zagospodarowane zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne. 

Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu znajdą Państwo w załącznikach. 

Zgłoszenia terenów inwestycyjnych przyjmuje od dnia 1 marca 2023 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum  Obsługi Inwestora   (K-P COI) – regionalny certyfikowany partner PAIH.

Więcej informacji udziela K-P COI:

Cezar Buczyński
mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 56 62 18 319; Kom.: +48 668 856 888

Piotr Mazur 
mail: piotr.mazur@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 56 62 15 813

Regulamin

Zał.1 Parametry terenu

Zał.2 Klauzula informacyjna

Zał.3 Formularz zgłoszeniowy

Zał.4 PL_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.4 EN_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.5A_prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B_przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.6 Lista kontaktowa

Zał.7 Zasady prezentacji oferty gminy

Zał.8 Arkusz oceny terenu

Zał.9 Wynik Audytu terenu

Zał.10 Protokół z audytu terenów_województwo

Więcej o: I etap konkursu „Grunt na Medal” 2021 zakończony! GnM

I etap konkursu „Grunt na Medal” 2021 zakończony! GnM

Logo konkursu Grunt Na Medal

Miło nam poinformować, iż aż 5 ofert inwestycyjnych z 5 gmin w różnych lokalizacjach przeszło do II etapu konkursu tj.       

 • Żnin / Teren Żnin ul. Fabryczna (7 ha)
 • Toruń / Teren ul. Andersa (4,5 ha)
 • Bydgoszcz / Teren ul. Chemiczna, Hutnicza (8,92 ha)
 • Grudziądz / Teren ul. Mazowiecka (14,98 ha)
 • Pakość / Teren w miejscowości Giebnia (18,37 ha)

 

Wszystkim Gminom, zwłaszcza Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom, których zgłoszone oferty przeszły do II etapu serdecznie gratulujemy.

Pozostałym Gminom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie ofert. Państwa oferty, które już są w elektronicznej bazie ofert greenfield naszego COI  https://coi.mapa.kujawsko-pomorskie.pl/, jak również w generatorze PAIH  https://baza.paih.gov.pl/  będą przez nas proponowane potencjalnym inwestorom.

Łącznie, z wszystkich regionów do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 164 tereny inwestycyjne.

W wyniku przeprowadzonej 30 kwietnia br. weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 59 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny. Wszystkim właścicielom tych lokalizacji oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, którzy je zgłosili, serdecznie gratulujemy.

W trakcie audytów przeprowadzanych w trakcie II etapu konkursu, zaplanowanych na najbliższe miesiące, zgodnie z regulaminem konkursu zostanie wyłonionych 16 terenów – laureatów konkursu Grunt na Medal 2021 r.

Link do listy zakwalifikowanych terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2021

https://www.paih.gov.pl/20210507/grunt_na_medal_kwalifikacja_terenow

 

Więcej o: Konkurs „Grunt na Medal” 2021 rozpoczęty (GnM)

Konkurs „Grunt na Medal” 2021 rozpoczęty (GnM)

Logo konkursu

Pragniemy aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, dlatego prosimy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, co  zwiększy ich szansę na pozyskanie inwestorów.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH, oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) lokalizacji polskim i zagranicznym inwestorom, a także będą promowane w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i Urzędy Marszałkowskie. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.   

Od 2005 roku udało nam się wspólnie przeprowadzić osiem edycji konkursu, dzięki któremu zidentyfikowaliśmy oferty gmin prezentujące najlepsze tereny inwestycyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele tych terenów inwestycyjnych z sukcesem zostało zagospodarowane zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne.  

Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu znajdą Państwo w załącznikach.  

Pierwotny termin (26 marca 2021 r.) zgłaszania terenów inwestycyjnych do konkursu  zostaje przedłużony do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w aneksie nr 1 do regulaminu konkursu. Uwzględniając sugestie dotyczące potrzeby przedłużenia terminu celem przygotowywania przez JST najlepszych terenów inwestycyjnych, jak również trudności w związku  z zaostrzeniem pandemii COVID-19 organizator konkursu Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wraz z współorganizatorami tj. Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów (COI) podjęli powyższą decyzję.

Zgłoszenia terenów inwestycyjnych przyjmuje Kujawsko-Pomorskie Centrum  Obsługi Inwestora – regionalny certyfikowany partner PAIH.

Informacje o konkursie na stronie PAIH:  https://www.paih.gov.pl/20210301/grunt_na_medal_2021#

Więcej informacji udziela Kujawsko-Pomorskie COI:

Cezar Buczyński                
mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 56 62 18 319; Kom.: +48 668 856 888

Krzysztof Strahl
mail: k.strahl@kujawsko-pomorskie.pl
Tel. 56 62 15 813

Więcej o: Konkurs GRUNT NA MEDAL 2018

Konkurs GRUNT NA MEDAL 2018

 1. Aleksandrów Kujawski/Ośno– 7,1 ha
 2. Brześć/Pikutkowo – 4,67 ha
 3. Bydgoszcz/Chemiczna– 11,29 ha
 4. Grudziądz/Droga Mazowiecka – 14,98 ha
 5. Pakość/Giebnia– 26,70 ha
 6. Toruń/Wschód– 4,81 ha

Ocena prowadzona przez pracowników PAIH i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów opierała się na kryteriach związanych z atrakcyjnością inwestycyjną działki, rozumiana docelowo jako grunt kompletnie przygotowany do rozpoczęcia na nim inwestycji. Oceniane były m.in. stan prawny działki; przeznaczenie w miejscowym PZP pod przemysł i produkcję; uzbrojenie terenu (energia, gaz, woda,kanalizacja); walory lokalizacyjne (odległość od autostrady/drogi szybkiego ruchu, dróg krajowych,jakość drogi dojazdowej, bliskość bocznicy kolejowej);właściwości terenu(kształt działki, brak przeszkód pod/nadziemnych, klasa gruntów, konieczność wyłączenia z produkcji rolnej czy odlesienia, różnica w poziomie terenu wymagająca makroniwelacji lub innych robót ziemno-budowlanych). Wszystkie tereny, które przeszły do II etapu konkursu, spełniały w większości powyższe kryteria.   

Wszystkim Gminom, zwłaszcza Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom, których zgłoszone oferty przeszły do II etapu serdecznie gratulujemy.

Pozostałym Gminom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie ofert. Państwa oferty znajdą się w naszej bazie ofert oraz na stronie internetowej COI – www.coi.kujawsko-pomorskie.pl i będą przez nas proponowane potencjalnym inwestorom.

Audyt terenów w II etapie konkursu „Grunt na Medal” 2018 

Wkrótce rozpoczną się audyty terenów inwestycyjnych, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu. W skład komisji wizytującej tereny wejdzie osoba z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu(PAIH), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Każda gmina ma w ciągu 1 godziny możliwość zaprezentowania terenu oraz wszelkich atutów związanych zdaną lokalizacją. Wizytacja składać się będzie: ze spotkania w siedzibie Miasta/Gminy z przedstawicielami JST, wysłuchaniu prezentacji,porozmawianiu o terenie produkcyjnym oraz przejazdu i wizytacji terenu. W zakresie zawartości prezentacji oczekiwane jest przybliżenie audytorom gminy pod kątem zainteresowania potencjalnego inwestora tym miejscem. Oczekiwane są informacje o lokalizacji, dostępnej infrastrukturze, zasobach ludzkich, obecnych firmach/inwestorach, ofercie inwestycyjnej, wsparciu dla firm (w tym ulgach i zwolnieniach), okolicznych atrakcjach, szkolnictwie, bezrobociu itp.

W załączeniu przygotowane przez PAIH S.A. podsumowanie I etapu konkursu z wszystkich województw.

Źródło: Agnieszka Kołodziejczyk /KPCOI

Więcej o: Zakończenie konkursu Grunt na Medal 2016

Zakończenie konkursu Grunt na Medal 2016

16 terenów inwestycyjnych nagrodzonych w konkursie Grunt na Medal 2016

Siódma edycja konkursu „Grunt na Medal” 2016 zakończyła się. W dniu 20 października 2016 r. w Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla 16 zwycięzców – najlepiej ocenionych, wśród zgłoszonych do konkursu, terenów z Polski.  O tytuł najbardziej atrakcyjnej działki  przeznaczonej pod projekty produkcyjne ubiegały się 142 gminy, które zaprezentowały łącznie 179 ofert. Nagrody (statuetki i dyplomy) wręczali  prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAiIIZ) Tomasz Pisula, reprezentanci Ministerstwa Rozwoju, Marszałków Województw i regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów. Konkurs, który organizowany był przez PAIiIZ i Marszałków Województw odbywał się pod honorowym patronatem wicepremiera, Ministra Rozwoju  oraz Związku Województw RP. 

Zwycięzcą z regionu Kujawsko-Pomorskiego został grunt z Gminy Płużnica o pow. 3,97 ha, zlokalizowany w ramach Płużnickiego Parku Inwestycyjnego, zgłoszony przez wójta gminy Marcina Skonieczka.   

Do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2016” zakwalifikowało się aż 7 terenów produkcyjnych z regionu Kujawsko-Pomorskiego, z następujących Miast i Gmin:


1.       Płużnica 3,97 ha
2.       Toruń 4,81 ha
3.       Brześć Kujawski 13,73 ha
4.       Bydgoszcz 8,92 ha
5.       Sępólno Krajeńskie 9,84 ha
6.       Grudziądz 2,05 ha
7.       Świecie 8,89 ha 

Jesteśmy jedynym województwem, z którego aż siedem terenów inwestycyjnych zostało zakwalifikowanych do II etapu konkursu (w pozostałych regionach Polski od 3 do 6 terenów). Kujawsko-Pomorskie COI otrzymało w tym roku od 12 Gmin 16 ofert inwestycyjnych greenfield.   

Gminie zwycięskiej ale również Wszystkim Gminom, zwłaszcza Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom, których zgłoszone oferty przeszły do II etapu serdecznie gratulujemy. 

Udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gmin, w których położone są przedmiotowe grunty. Coraz większa ilość dobrych jakościowo i kompletnie przygotowanych do prowadzenia działalności gospodarczej terenów stanowi z kolei dla Województwa wartość wymierną w postaci pojawiania się nowych inwestorów  i tworzonych miejsc pracy, co wpływa na atrakcyjność gospodarczą całego regionu. Więcej na stronie PAIIIZ:  
http://www.paiz.gov.pl/20161020/gala_grunt_na_medalPrzygotował: C.Buczyński, COIE Toruń

djmedia:15

Więcej o: Podsumowanie I etapu konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2016

Podsumowanie I etapu konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2016

Ogólnopolski Konkurs „GRUNT NA MEDAL”2016
 – podsumowanie I etapu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2016″ zakwalifikowało się aż 7 terenów produkcyjnych z regionu Kujawsko-Pomorskiego, z następujących Miast i Gmin:   

1.       Świecie 8,89 ha
2.       Grudziądz 2,05 ha
3.       Toruń 4,81 ha
4.       Brześć Kujawski 13,73 ha
5.       Bydgoszcz 8,92 ha
6.       Sępólno Krajeńskie 9,84 ha
7.       Płużnica 3,97 ha

Kujawsko-Pomorskie COI otrzymało w tym roku od 12 Gmin 16 ofert inwestycyjnych greenfield.

Jesteśmy jedynym województwem, z którego aż siedem terenów inwestycyjnych zostało zakwalifikowanych do II etapu konkursu (w pozostałych regionach Polski od 3 do 6 terenów).   

Ocena prowadzona przez pracowników PAIiIZ oraz regionalnego COI opierała się na kryteriach związanych z atrakcyjnością inwestycyjną działki, rozumiana docelowo jako grunt kompletnie przygotowany do rozpoczęcia na nim inwestycji.  

Kryterium oceny terenów produkcyjnych stanowiły m. in.: stan prawny działki; przeznaczenie w miejscowym PZP pod przemysł i produkcję; uzbrojenie terenu (energia, gaz, woda, kanalizacja); walory lokalizacyjne (odległość od autostrady/drogi szybkiego ruchu, dróg krajowych, jakość drogi dojazdowej); właściwości terenu (kształt działki, brak przeszkód pod/nadziemnych, klasa gruntów, konieczność wyłączenia z produkcji rolnej czy odlesienia, różnica w poziomie terenu wymagająca makroniwelacji lub innych robót ziemno-budowlanych); dodatkowe atuty (bliskość bocznicy kolejowej, obowiązująca uchwała o ulgach lub zwolnieniach w podatku od nieruchomości).        

Wszystkie tereny,które przeszły do II etapu konkursu, spełniały w większości powyższe kryteria. 

Wszystkim Gminom, zwłaszcza Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom, których zgłoszone oferty przeszły do II etapu serdecznie gratulujemy.

Pozostałym Gminom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie ofert. Państwa oferty znajdą się w naszej bazie ofert oraz na stronie internetowej COI – www.coi.kujawsko-pomorskie.pl   i będą przez nas proponowane potencjalnym inwestorom.

Audyt terenów w II etapie konkursu Grunt na Medal 2016 

Audyt terenów inwestycyjnych z Kujawsko-Pomorskiego, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu, odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2016 roku. W skład komisji wizytującej tereny wejdzie osoba z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Każda gmina, która zakwalifikowała się do II etapu Konkursu GnM 2016  ma w ciągu 1 godziny możliwość zaprezentowania terenu oraz wszelkich atutów związanych z daną lokalizacją. Wizytacja składać się będzie: ze spotkania w siedzibie Miasta/Gminy z przedstawicielami JST, wysłuchaniu prezentacji, porozmawianiu o terenie produkcyjnym oraz przejazdu i wizytacji terenu. 

W zakresie zawartości prezentacji oczekiwane jest przybliżenie audytorom gminy pod kątem zainteresowania potencjalnego inwestora tym miejscem. Oczekiwane są informacje o lokalizacji, dostępnej infrastrukturze, zasobach ludzkich, obecnych firmach/inwestorach, ofercie inwestycyjnej, wsparciu dla firm (w tym ulgach i zwolnieniach), okolicznych atrakcjach, szkolnictwie, bezrobociu itp.

W załączeniu przygotowane przez PAIiIZ podsumowanie I etapu konkursu z wszystkich województw.

Przygotował: C. Buczyński, COIE

Więcej Konkurs Grunt na Medal 2016

Konkurs Grunt na Medal 2016

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się sióma edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2016 organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora. Konkurs jest organizowany pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Pana Mateusza Morawieckiego oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowej możliwości pozyskania znaczących inwestorów.
Pragniemy aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, dlatego prosimy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.
Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ, Centrum Obsługi Inwestora naszego województwa  oraz Urząd Marszałkowski lokalizacji zagranicznym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.
 
Udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.    
 
Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu  znajdą Państwo  tutaj,  a także na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl)
 
 
Zgłoszenia terenów inwestycyjnych przyjmuje do 20 maja 2016 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum  Obsługi Inwestora – regionalny certyfikowany partner PAIiIZ.
 
Więcej informacji udzielają:

Cezar Buczyński
mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 56 62 18 319

Marek Ryłow
mail: m.rylow@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 608 453 957  
 
Serdecznie zapraszamy!
 
oprac M. Ryłow COI WK-P