COVID -19 Pomoc przedsiębiorcom – przydatne źródła informacji

 

Pomoc na poziomie krajowym

Strona internetowa serwisu Rzeczpospolitej Polskiej
Wszystko o tarczy antykryzysowej i dostępnych instrumentach wsparcia dostępne jest na stronach Serwisu https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, w tym wsparcie dla przedsiębiorców z podziałem na wielkość podmiotu gospodarczego tj. jednoosobowa firma, mikrofirma, mała firma, średnia firma i duża firma:  
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy jak również pakiet wsparcia dla pracowników:  
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika

Wsparcie przedstawione w dokumencie Tacza Antykryzysowa w pigułce:

Wsparcie dla firm Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne) 

Wsparcie dla firm

Postojowe, czyli jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Świadczenie postojowe

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwiająca pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Możliwość skorzystania przez samo zatrudnionych z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.

Wsparcie dla samozatrudnionych

Zwolenie ze składek ZUS  

Zwolnienie ze składek ZUS

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przygotował „Przewodnik Antykryzysowy dla przedsiębiorców” który będzie bieżąco aktualizowany w miarę pojawiania się nowych rozwiązań i praktyk.

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

Na stronie www.pfr.pl/tarcza przedsiębiorcy znajda również artykuły, analizy oraz dodatkowe materiały dotyczące zagadnień zawartych w podręczniku oraz często zadawane pytania i odpowiedzi przygotowane przez ekspertów PFR.

W ramach centrum doradztwa, pytania do konsultantów PFR można kierować  poprzez stronę internetową www.pfr.pl lub telefonicznie, pod numerem 800 800 120.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

BGK będzie udzielał gwarancji dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (niezależnie od branż) dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.  Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.
Gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r.
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/
BGK oferuje również dla przedsiębiorców  gwarancje de minimis oraz gwarancje biznesmax, będące pakietem  pomocy dla mikro-, małych i średnich firm  
Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje także system dopłat https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/ oraz
wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/
Rozwiązania oferowane przez BGK Firmy  przygotowywane są we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Ułatwienia dla firm zagrożonych COVID-19 proponowane przez PARP to m.in. przedłużenie dat naborów wniosków o dofinansowanie dla wybranych konkursów: 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59106:parp-daje-firmom-wiecej-czasu-na-zlozenie-wnioskow

Więcej o formach wsparcia w obecnej sytuacji proponowanych przez PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59591:ulatwienia-dla-firm-zagrozonych-covid-19-wywiad-z-malgorzata-oleszczuk-prezes-parp


Pomoc na poziomie regionalnym

Poniżej znajdziecie Państwo biuletyn omawiający csłość wsparcia jakie do zaoferowania mają instytucje Samorządu Województwa:


 

Pomoc na poziomie lokalnym

Powiatowy Urząd Pracy Toruń

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia (PUP), znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań prawnych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz warunki dotyczącej możliwości otrzymania  niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
https://muptorun.praca.gov.pl/

Pup Toruń uruchomił na stronie dostępne  formy wsparcia  przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 np. niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców o wielkości do 5 tys. złotych
https://muptorun.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11994258-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow?redirect=https%3A%2F%2Fmuptorun.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_j2NGa15MqWyE__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ruszyła akcja informacyjno-organizacyjna Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pod hasłem #RatujBiznes. Szczegóły pod adresem: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes
Na stronie znajdują się przydatne informacje dotyczące najważniejszych wniosków o wsparcie które obecnie mogą składać przedsiębiorcy: o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych czy w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.
Pomoc bezpłatna kancelarii prawnych i doradczych
Na stronie rzecznika znaleźć można listę kancelarii prawnych i doradczych które oferują nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie.

Obecnie na liście znajduje się 18 kancelarii z województwa kujawsko-pomorskiego:
https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#1585654346974-d6158a33-2a70


Dostępne inforrmacje postaramy się uzupełniać na bieżąco.

Jeżeli macie państwo informacje o pomocy dla przedsiębiorców lub udzielacie takiej pomocy i chcecie aby znalazła się na powyższej liście prosimy o kontakt mailowy:

c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl i m.hetman@kujawsko-pomorskie.pl