Informacje dla firm które zamierzają produkować towary pomocne w zwalczaniu epidemii

Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

Strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy:

https://www.ciop.pl/

Komunikat Instytutu w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19

Strona Polskiego Komitetu Normalizującego gdzie udostępniono bezpłatnie treść Polskich Norm istotnych dla produktów potrzebnych do zwalczania epidemii:

https://sklep.pkn.pl/pn