Informacje o COI

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA – PARTNER PAIH Zadania:

  • wspólna z PAIH obsługa inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa lub ich obsługa w imieniu PAIH,
  • informowanie inwestorów o obowiązujących przepisach prawnych i procedurach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce oraz walorach inwestycyjnych regionu,
  • tworzenie i aktualizowanie regionalnej listy danych dotyczących poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw – eksporterów w województwie,
  • tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield (jak hale i budynki) oraz udostępnienie ich Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zwanej dalej PAIH, 
  • przygotowywanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych z województwa i do województwa,
  • dostarczanie PAIH bieżących informacji o stanie obsługiwanych przez COI projektów inwestycyjnych,
  • gromadzenie danych statystycznych o województwie i udostępnienie ich na wniosek PAIH,
  • przygotowywanie informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu,
  • Inwestorzy zagraniczni chcący zainwestować w naszym województwie mogą liczyć na kompleksową obsługę podczas realizacji projektu inwestycyjnego.

Historia powstania:
Otwarcie siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) nastąpiło 8 listopada 2004 roku.

Kujawsko-Pomorskie COI istnieje na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie (dziś Polska Agencja Inwestycji i Handlu)  a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Umowa zawarta została w dniu 5 kwietnia 2004 roku podczas organizowanego w Urzędzie Marszałkowskim posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.

Kujawsko-Pomorskie COI jest partnerem regionalnym PAIH. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Zakres współpracy, w stosunku do dotąd obowiązującej umowy partnerskiej z Polska Agencją Inwestycji i Handlu, został rozszerzony. Od 30.03.2010 roku stroną Porozumienia jest również Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE), gdyż od 2004 do początku 2017 roku utworzono w naszym województwie dwadzieścia trzy podstrefy. W celu efektywnej obsługi inwestorów podczas całego procesu inwestycyjnego konieczne jest współdziałanie instytucji wspierających przedsiębiorców  tzn. PAIH, PSSE oraz Urzędu Marszałkowskiego, w ramach którego działa Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora – partner PAIH.