Projekty promocji gospodarczej

 

Nazwa zadania:

Projekt „Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”

Opis: Projekt Invest in BiT CITY 2 ma na celu zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa. Priorytetem jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą województwa, co powinno przyczynić się do pozyskania inwestorów, którzy zainwestują swój kapitał na terenie województwa, a szczególnie na terenach Partnerów Projektu. Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Lidera oraz Partnerów Projektu w targach i konferencjach o charakterze międzynarodowym i krajowym. Ponadto planowana jest promocja poprzez organizację m.in. kampanii bilbordowej, wydarzeń promocyjnych w miastach partnerskich, kampanii telewizyjnej, promocji z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych oraz innych. Przedmiotowy projekt jest w części kontynuacją projektu realizowanego w ramach Działania 5.5 RPO WK-P na lata 2007-2013 „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko – toruńskiej”.

W projekcie uczestniczy Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider oraz sześciu Parterów: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (reprezentująca Miasto Bydgoszcz), Gmina Miasta Toruń, Gmina-miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Planowany czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2023.

Nazwa zadania:

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”

Opis: celem projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”  jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Realizacja projektu powinna przyczynić się do wzrostu potencjału regionalnej gospodarki w celu jej efektywniejszego konkurowania na rynkach międzynarodowych.  Zadania realizowane w projekcie są ukierunkowane na wsparcie internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw oraz rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Lidera, Partnera oraz regionalnych przedsiębiorców w zagranicznych i krajowych misjach gospodarczych, targach, giełdach oraz krajowych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym: festiwalach, forach i kongresach. Projekt zakłada również organizację misji przyjazdowych m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z Chin, Indii, Białorusi i Szkocji. W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia w zakresie promocji postaw proeksportowych przedsiębiorstw – zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia lub rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych, a także przedsięwzięcia w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych.

W projekcie uczestniczy Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Partner.

Planowany czas realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2020.

Nazwa zadania:

Projekt „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”

Opis: Przedmiotem projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” jest wypromowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5. Promocja prowadzona jest w celu pozyskania inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojej działalności produkcyjnej na promowanych terenach inwestycyjnych znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim, a szczególnie na terenach Partnerów Projektu. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki. Promocja terenów inwestycyjnych  w ramach projektu będzie obejmowała uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real w Monachium oraz wyjazd na Światowe Wiodące Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” odbywające się w Monachium.  W ramach projektu przewidziano wykonanie strony internetowej, wykonanie filmów promocyjnych promujących tereny inwestycyjne Partnerów projektu oraz ich emisje w TV, kampanie internetową, kampanię megaboardową, reklamę w prasie branżowej, promocje terenów inwestycyjnych przez Centrum Obsługi Inwestora, promocję w mediach regionalnych. Przedmiot projektu obejmuje także podniesienie kompetencji przedstawicieli lokalnych samorządów poprzez zorganizowanie szkoleń  z zakresu sporządzania ofert inwestycyjnych oraz zakup usługi doradczej obejmującej podjęcie uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości dla Partnerów projektu, na których terenach ww. uchwała nie obowiązuje.

Przedmiotowy projekt jest w części kontynuacją projektu realizowanego w ramach Działania 5.5 RPO WK-P na lata 2007-2013 pn. „A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1”.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Partnerami projektu są: Gmina Chełmża, Gmina Kowal, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Świecie, Gmina Płużnica, Gmina Choceń.

Planowany czas realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2023.

Osoby do kontaktu w sprawie projektów:

Płaskonka-Pruszak Edyta, Tel. 56 62 12 545 e.plaskonka@kujawsko-pomorskie.pl

Marciniak Żaneta, Tel. 56 62 18 385, z.marciniak@kujawsko-pomorskie.pl