CETA kończy 5 lat: uprzywilejowane partnerstwo na rzecz zrównoważonego wzrostu i bezpiecznych dostaw

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis powiedział: „Mamy teraz pięć lat solidnych dowodów na to, że CETA pomaga wspierać tworzenie miejsc pracy i wzrost w UE, bez żadnych wad. Dzięki CETA handel między UE a Kanadą rośnie. Wspiera imponującą liczbę 700 000 miejsc pracy w UE. Korzysta na tym każdy sektor gospodarki. CETA umocniła nasze silne relacje z Kanadą, zaufanym partnerem o podobnych poglądach. Współpracowaliśmy przy planach naprawy gospodarczej, reformy WTO, działań na rzecz klimatu i staliśmy ramię w ramię wspierając Ukrainę. CETA przyspieszyła handel produktami ekologicznymi i dała nam uprzywilejowany dostęp do energii i surowców, czego dowodem jest gwiezdny wzrost importu tych kluczowych zasobów do UE. To jest rodzaj dynamicznego partnerstwa, którego potrzebujemy w dzisiejszym burzliwym klimacie geopolitycznym”.

CETA zapewniła UE zrównoważony wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Dwustronny handel towarami między UE a Kanadą wzrósł o 31% w ciągu ostatnich pięciu lat, osiągając 60 miliardów euro, przy jeszcze wyższym o 41% wzroście handlu żywnością i produktami rolnymi.  Eksport towarów z UE do Kanady wzrósł o 26 % od wejścia w życie CETA.

Dwustronny handel usługami wzrósł o 11%. Kanadyjskie firmy inwestują w UE ponad 240 miliardów euro, tworząc dalsze możliwości zatrudnienia oraz pomagając przedsiębiorstwom.

CETA to jedna z najbardziej ekologicznych, najbardziej inkluzywnych i zrównoważonych umów handlowych, jakie kiedykolwiek podpisano.

Dzięki rygorystycznym przepisom dotyczącym klimatu, środowiska i pracy ma również na celu rozwój handlu przyjaznymi dla klimatu towarami, technologiami i usługami. Całkowity dwustronny handel towarami środowiskowymi wzrósł o 27% z 4,6 mld euro do 5,9 mld euro w 2021 r. CETA ma również na celu wspieranie większej równości płci i większego uczestnictwa małych przedsiębiorstw.

CETA dała również UE uprzywilejowany dostęp do kanadyjskich surowców: zniosła cła, zabroniła kontroli eksportu i ograniczyła ryzyko związane z łańcuchem dostaw również w czasach wysokiego popytu. Import do UE metali nieszlachetnych z Kanady wzrósł o 143% w latach 2016-2021, podczas gdy import minerałów wzrósł o 131%. Zasoby te mają kluczowe znaczenie dla  europejskich sektorów przemysłowych, na przykład dla produkcji baterii.

CETA stworzyła również ramy dla handlu energią z wiarygodnym partnerem o podobnych poglądach. Import energii do UE z Kanady wzrósł o 70% w latach 2016-2021.

Kontekst

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą (CETA) jest umową handlową i podstawą naszych stosunków dwustronnych. Weszła ona tymczasowo w życie w 2017 r. i wejdzie w życie w pełni po jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE zgodnie z ich procedurami krajowymi. Jak dotąd 16 z 27 państw członkowskich ratyfikowało CETA.

Więcej informacji

Strona internetowa Dyrektoriatu Generalnego ds. Handlu na temat CETA

Pierwsze pięć lat CETA – zestawienia informacji o państwach członkowskich

Pierwsze pięć lat CETA – wideo

Opracowanie

Stowarzyszanie Europa Kujaw i Pomorza