Dane statystyczne – Kujawsko-Pomorskie

Logo GUS

Pozostałe dane statystyczne dla regionu kujawsko-pomorskiego:

  • przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (06 2023) – 6678,76 zł
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (06 2023) – 254977 etatów
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (06 2023) – 7,1%
  • ludność (stan na 31.12.2022) – 2006,9 tys. osób
  • kobiety (stan na 31.12.2022) – 1035,8 tys. osób

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: Dane statystyczne – Kujawsko-Pomorskie 

Poniżej opracowanie  “Podstawowe dane dla województwa kujawsko-pomorskiego: (US w Bydgoszczy, stan na 06.2023)

06_23_podstawowe_dane_dla_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego