Administrator

Więcej o: A new investment in Kujawsko-Pomorskie

A new investment in Kujawsko-Pomorskie

logo firmy HighCom Armor

HighCom’s new office will provide excellent proximity to its target military and law enforcement customers in Central Europe and Scandinavia.

The company specializes in production of bulletproof vests, helmets and composite armor structures.

The project is a proof of successful co-operation between the investor, Polish Trade and Investment Agency (PAIH) and Kujawsko-Pomorskie Investor’s Assistance Centre which was initiated in August 2022.

Main investment criteria:

 • Country of investor – USA
 • Company: HighCom Armor https://www.highcomarmor.com/
 • Sector: Storage, Distribution and Production
 • Product: bulletproof vests
 • Capital expenditures (in EUR): 200,000
 • Employment in white-collar positions – 1, in blue-collar positions – 2; estimated indirect employment – 5,
 • Deadline for making the final location decision: December 2022
 • Planned production start date: January 2023
 • Lease of land: “Build to suit” – lease of an industrial hall built according to the investor’s requirements for at least 3 years
 • Hall of 722 m2 (includes racks, forklift, 2 x entrances and ramps and full equipment)
 • Location of the hall: Osielsko, Kujawsko-Pomorskie Region, at
 • DW 261 (European route E261)
 • Hall rented by the investor:

 

 

 The halls visited by the investor are brownfields over the past few months were located in the City of Gdańsk (short list), and in voivodeships (regions): Warmińsko-Mazurskie (2 halls), Mazowieckie Region (1 hall), Kujawsko-Pomorskie (halls in Toruń, Bydgoszcz, Biały Bór near Grudziądz, Brześć Kujawski). Information on the investment support system has been prepared, taking into account individual locations.

About the company:

Established in 1997, HighCom Armor is a name recognized within the defense space as  trusted and valuable resource for high quality and cost-effective protective systems. Its engineering and operation teams have designed and commercialized numerous solutions according to NIJ and MIL-SPEC body armor standards and testing protocols.

For over two decades, HighCom Armor has provided private label/OEM hard and soft armor solutions to some of the largest defense companies and manufacturers, for end use by military and law enforcement agencies over the world because of its reputation for innovative technology, exceptional customer service, and superior quality performance.

With our 50,000 square feet manufacturing and distribution center located in Columbus, Ohio, HighCom Armor is well-positioned for large-scale and time-sensitive global supply needs.

Equipped with its own dedicated manufacturing and distribution facility, research and development department, and ballistic laboratory, our new investor is able to effectively manage all critical aspects of design, production, and supply of personal protective equipment. HighCom Armor has the capability to inspect, test, and validate complete life-cycle management from raw materials, work in progress, and finished goods. All of this results in a high capacity output of more than 20,000 pieces of armor per month.

 The XTEK Group consisting of XTEK Ltd and High Com, which was taken over by EXTEK in 2019 is active in two fields: ballistics and technology. The first one is focused on bulletproof vests, helmets and composite armor structures.

Continue reading Szkolnictwo wyższe i działalność badawczo-rozwojowa (de)

Szkolnictwo wyższe i działalność badawczo-rozwojowa (de)

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest w oparciu o środki z różnych źródeł, przy czym istotny jest znaczny udział podmiotów gospodarczych. W województwie kujawsko-pomorskim 36,1% nakładów województwa pochodzi z budżetu państwa (w kraju 57,7%), a 58,6% to nakłady podmiotów gospodarczych (w kraju 26,0%). Stosunkowo mały udział nakładów wykazują placówki naukowe PAN i jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje międzynarodowe i instytucje zagraniczne.

Istotne znaczenie dla regionu ma zwiększenie dostępności do kształcenia na wszystkich poziomach oraz uzyskanie i poprawa kwalifikacji mieszkańców zgodnych z potrzebami rynku pracy.

SZKOŁY WYŻSZE

Na terenie województwa działają 2 ośrodki akademickie, o przeciętnym w skali kraju potencjale w zakresie możliwości kształcenia (mierzonym liczbą miejsc, kierunków studiów i poziomem kadry naukowej): w Toruniu działa największy w Polsce północnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Muzyczna oraz Collegium Medicum UMK.

Poza ośrodkami stołecznymi w ostatnich latach ma miejsce dynamiczny rozwój różnego rodzaju ośrodków kształcenia wyższego, w tym głównie punktów i oddziałów zamiejscowych uczelni.

Szkoły wyższe równolegle z działalnością dydaktyczną prowadzą działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową. Działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza studia regionalno-historyczne, prowadzą także towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz społeczno-kulturalne, a w ród nich także Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz stowarzyszenia regionalne.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

W regionie istnieją również placówki badawcze i badawczo-wdrożeniowe funkcjonujące w strukturze Polskiej Akademii Nauk, instytutów resortowych, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa.

W Toruniu mają swe siedziby m.in. placówki Polskiej Akademii Nauk: Pracownia Astrofizyki Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, a także Pracownia Zagospodarowania Turystycznego Instytutu Turystyki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

W Bydgoszczy podobną działalność prowadzą: Regionalne Centrum Innowacji przy UTP, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Wdrożeń Technicznych, Instytut Ziemniaka, Oddział Instytutu Weterynarii.

Bardzo ważną rolę spełniają w regionie placówki działające w strukturze instytutów związanych z rolnictwem, stacje doświadczalne hodowli, oceny odmian roślin (Kowróz powiat toruński, Głodowo powiat lipnowski, Głębokie i Polanowice powiat inowrocławski, Sobiejuchy powiat żniński, Chrząstkowo powiat nakielski), zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki (np. w Mełnie powiat grudziądzki, Kołudzie Wielkiej powiat inowrocławski), ośrodki doradztwa rolniczego w Minikowie, Zarzeczewie i w Przysieku k. Torunia. Własną działalność badawczo-rozwojową prowadzą także niektóre zakłady produkcyjne w województwie, takie jak: Anwil S.A. we Włocławku, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu, Telefonia Kabel w Bydgoszczy oraz Lucent Technologies w Bydgoszczy.

Finansowanie działalności innowacyjnej w przemyśle województwa kujawsko-pomorskiego opiera się głównie na środkach własnych i kredytach bankowych, środki pochodzące z innych źródeł mają drugorzędne znaczenie.

Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych. Za najważniejsze czynniki wpływające na innowacyjność można uznać:

 • poziom i zakres wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe przedsiębiorców, 

 • system zachęt finansowych do podejmowania ryzyka w gospodarce,

 • system dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki.  

Źródło:
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (Toruń 2004) 

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

TORUŃ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

BYDGOSZCZ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

WŁOCŁAWEK
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

GRUDZIĄDZ
Wyższe uczelnie prywatne:

INOWROCŁAW
Wyższe uczelnie prywatne:

BRODNICA
Wyższe uczelnie prywatne:

ŚWIECIE
Wyższe uczelnie prywatne:

TUCHOLA
Wyższe uczelnie prywatne:

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.

Więcej o: Gospodarka – kluczowe sektory (de)

Gospodarka – kluczowe sektory (de)

Odnawialne źródła energii (OZE)

Możliwość eksploatacji ekologicznych źródeł energii jest szansą dla regionu na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i stwarza możlliwość poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie w województwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) może przyczynić się również do redukcji emisji CO2 oraz wpłynąć na oszczędność energii i zwiększenie efektywności energetycznej.

(Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. o promocji stosowania energii odnawialnej, stanowiącą część pakietu klimatyczno-energetycznego, Polska została zobowiązana do wytworzenia 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.)

Potencjał naturalny województwa stwarza dogodne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej. Obszar Kujaw i Pomorza położony jest w około 80% w dorzeczu Wisły. Duże znaczenie dla regionalnej energetyki mają: elektrownia na Wiśle we Włocławku o mocy 162 MW, zapora na Zalewie Koronowskim, zapory Smukała i Tryszczyn na Brdzie oraz zapory Gródek i Żur na Wdzie.

Dynamika rozwoju OZE w regionie
Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju OZE, Kujawsko-Pomorskie posiada najwększą ilość instalacji wiatrowych w Polsce. Zgodnie danymi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), na 1039 funkcjonujących w Polsce jednostek elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4582.032 MW (marzec 2016), 274 turbiny wiatrowe zlokalizowane są w Kujawsko-Pomorskiem, a ich moc w sumie wynosi 517.079 MW.
Według danych URE  (marzec 2016) w Kujawsko-Pomorskiem znajdują się w sumie 52 elektrownie wodne (łączna moc 211.121 MW), co plasuje region na 6 miejscu w kraju. Oprócz tego województwo zajmuje 8 lokatę wśród polskich regionów pod wzlędem ilości aktywnych biogazowni – funkcjonuje tu 16 elektrowni biogazowych (o mocy w sumie 15.037 MW).  
 
Rodzaje i ilości OZE w Kujawsko-Pomorskiem

Źródło: Opracowanie własne K-P COI w oparciu o Mapę odnawialnych źródeł energii Urzędu Regulacji Energetyki (URE), stan na 30.03.2016 r.

Interaktywna Mapa odnawialnych źródeł energii, opracowana przez URE, dostępna tutaj

Oprac. M. Ryłow K-P COI

Sektor BPO

Sektory wysokiej szansy BPO

Znaczna ilość firm przedstawicieli sektora w regionie:

 • Nokia (d. Alcatel-Lucent) , Bydgoszcz (IT)
 • Atos IT Services, Bydgoszcz (IT)
 • Teleplan International, Bydgoszcz (IT)
 • Mobica Ltd., Bydgoszcz, (IT)
 • Bazy i Systemy Bankowe, Bydgoszcz (IT)
 • iQor (d. Jabil), Bydgoszcz, (AMS)
 • BPH Centrum Korporacyjne, Bydgoszcz (F&A)
 • Centrum Operacyjne Grupa Banku Pocztowego, Bydgoszcz,( F&A)
 • Centrum Przetwarzania Dokumentów – Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczta Polska, Bydgoszcz (F&A)
 • Genesys, Bydgoszcz (IT)
 • Asseco, Bydgoszcz (IT)
 • SDL Bydgoszcz (IT)
 • Sunrise System, Bydgoszcz (IT)
 • Centrum Obsługi Biznesu, Bydgoszcz (Call Center)
 • Eniro Polska, Bydgoszcz (Call Center)
 • Makromedia, Bydgoszcz (Call Center)
 • Media System, Bydgoszcz (Call Center)
 • Bibby, Bydgoszcz (F&A)
 • OpusCapita, Toruń (F&A)
 • Telmon, Toruń (Call Center)
 • Atos, Toruń (IT)
 • Grant Thornton Toruń (HR, F&A) 
 • Contact Centre, Toruń (Call Center)
 • Grupa Allegro, Toruń (IT)
 • Cyfrowy Polsat, Toruń (Call Center)
 • Manpower, Toruń (HR)
 • Randstad, Toruń (HR)
 • CDTP, Toruń (Call Center) 

Duży potencjał dostępności oferty inwestycyjnej w sektorze BPO, istniejącej oraz planowanej:

 • Istniejąca powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 40 tys.m2; Toruń – ponad 30 tys. m2
 • Planowana powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 50 tys.m2; Toruń – ok. 10 tys. m2
 • Wysoki odsetek dostępnej rzeczywistej powierzchni biurowej widoczny zwłaszcza w Bydgoszczy

Dogodna lokalizacja z punktu widzenia układu drogowo – kolejowego: 
strategiczne położenie w centrum kraju, na splocie ważnych szlaków drogowych i kolejowych, z dostępem do międzynarodowego lotniska w Bydgoszczy oraz do lądowisk i lotnisk cywilnych w obu miastach i w ich okolicach, gęsta sieć kolejowa i dróg krajowych, autostrada A1Dobra znajomość języków obcych wśród studentów uczytelni bydgoskich i toruńskich (język angielski  80,4 %, język niemiecki 40,3 %)  

Wyraźna obecność konurbacji bydgosko-toruńskiej w branżowych raportach jako „wschodzącej gwiazdy” sektora BPO

Działania na rzecz poprawy jakości usług w dziedzinie komunikacji publicznej na obszarze konurbacji bydgosko – toruńskiej (bilet aglomeracyjny BiT City, budowa szybkiej kolei pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem BiT City) 

Możliwość uzyskania  pomocy finansowej/publicznej w ramach inwestycji w sektor BPO w regionie m.in.:

 • W ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar PSSE w Kujawsko-Pomorskiem obejmuje 736,2711 ha, ponad połowę wszystkich terenów jakimi PSSE dysponuje w czterech regionach Polski
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości
 • Dofinasowania w ramach PO-IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych usług

Potencjał dydaktyczny uczelni wyższych, pozwalający na realizację programów nauczania w ścisłym powiązaniu z potrzebami sektora BPO

Wysoka elastyczność uczelni prywatnych w zakresie dostosowywania programów nauczania pod kątem rynku pracy

Znaczna mobilność mieszkańców w zakresie poruszania się w obrębie konurbacji bydgosko – toruńskiej

Niższe koszty pracy w regionie jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej  

Dostępność zasobów pracy warunkowana relatywnie wysoką stopą bezrobocia; systematycznie rosnącym poziomem wykształcenia młodych ludzi; dostępnością pracowników dla branży BPO 

Znaczący potencjał dla rozwoju rynku powierzchni biurowych  

Rosnący standard życia, bogata oferta kulturalno – rozrywkowa, tzw. sfera after work

Polityka lokalnych władz ukierunkowana na tworzenie dogodnych warunków do funkcjonowania branży BPO w regionie  

Oprac. C.Buczyński, K-P COIE

Sektor chemiczny

Wiodąca rola województwa w przemyśle chemicznym:

 • 4 miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych (15%).
 • 11% udział w krajowej wartości produkcji sprzedanej.
 • Ponad 20% krajowej wartości produkcji sprzedanej przemysłu celulozowo-papierniczego.
 • Innowacyjność firm w regionie: duża liczba patentów i świadectw ochronnychna wzory użytkowe.
 • Dostępność do wykwalifikowanej kadry, zdobywającej wykształcenie w regionalnych uczelniach posiadających wydziały o profilu chemicznym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).
 • Znacząca ilość przedsiębiorstw działających w sektorze, potencjalnych poddostawcówi kooperantów:
  • Zakłady Azotowe ANWIL S.A. we Włocławku
  • ELANA S.A. w Toruniu (wchodzi w skład GP Boryszew SA)
  • Soda Polska Ciech SA należaca do grupy CIECH (w skład wchodzą byłe Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z Inowrocławia oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.).
  • Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Inowrocław (Grupa ORLEN)
  • „Infrastruktura Kapuściska S.A.” (byłe zakłady chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej, obecnie należące do: Grupa Chemiczna Ciech SA)
  • Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o. (Grupa Solvay), Włocławek
  • KEMIRA Świecie Sp. z o.o. Świecie n/Wisłąo Mondi Świecie S.A. Świecie n/Wisłą
  • Unilever Polska SA, Bydgoszcz
  • Zakłady Chemiczne ,,NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy
  • Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we Włocławku
  • Plastica sp. z o.o., we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie
  • Hanplast sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze chemicznym niższe niż średnie krajowe
 • Wykwalifikowana kadra pracownicza: szkoły wyższe o profilu chemicznym(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Zaplecze naukowo-badawcze: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Sektor elektromaszynowy

 • Znaczący udział firm województwa w eksporcie (ok. 20%)
 • Duża baza firm z sektora elektromaszynowego, potencjalnych poddostawców i kooperantów:
  • Apator S.A, Toruń
  • PESA Bydgoszcz SA
  • Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi
  • Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
  • Zakład Mechaniczny ZNTK SKRAW-MECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • Zakład Produkcyjno-Usługowy EKOPARTNER Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • TOWIMOR S.A. w Toruniu
  • Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy
  • Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o. w Toruniu
  • Fabryka Obrabiarek do Drewna FOD Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • FAMOR SA w Bydgoszczy
  • HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu
  • INOFAMA S.A. w Inowrocławiu
  • SCLICAN Sp. z o. o. w Bydgoszczy
  • PIAP-OBRUSN w Toruniu
 • Zaplecze naukowo-badawcze: szkoły wyższe z wydziałami o profiluelektrotechnicznym:
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy,
  • instytuty naukowo-badawcze: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, Placówki Polskiej Akademii Nauk
 • Zachęty dla inwestorów: zwolnienia inwestycyjne w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu i wielu gminach

Sektor spożywczy

Wiodąca rola regionu w przemyśle spożywczym (przetwórstwo rolno-spożywcze):

 • jeden z czołowych dostawców żywności na rynku krajowym
 • wiodący producent cukru
 • wiodący producent oleju (19,7% wartości krajowej produkcji sprzedanej)
 • istnienie znanych marek własnych: olej z Kruszwicy, pierniki z Kopernika
 • potencjał naukowo-badawczy regionu:
  • Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy w Bydgoszczy: Wydział Zootechniczny; Wydział Rolniczy, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej

Przykłady przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze:

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Toruń
 • Nord Zucker Polska, Chełmża
 • CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o., Toruń
 • Delecta (Grupa Orkla), Włocławek
 • Zakłady Przetwórstwa Cykoria S.A., Wierzchosławice
 • Frosta sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Fabryka cukiernicza Kopernik S.A., Toruń
 • JUTRZENKA Colian sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Kruszwica
 • Drobex sp. z o.o., Solec Kujawski
 • Gzella Sp. z o.o., Osie
 • Zakłady Mięsne Nove, Nowe
 • Spółdzielnia Mleczarska Rotr, Rypin
 • Proszkownia Mleka sp. z o.o, Piotrków Kujawski
 • Cargill Poland Sp. z o.o. w Brzozowie, Osnowie k. Chełmna i w Świeciu
 • Stovit Group sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Zakłady Mięsne Viando sp. z o.o., Radejowice k. Inoworcławia
 • Bonduelle Polska SA, Gniewkowo
 • Cykoria SA, Wierzchosławice
Więcej o: Przedsiębiorczość w regionie (de)

Przedsiębiorczość w regionie (de)

Największe firmy w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Źródło: opracowanie własne w oparciu o listę 2000 dziennika “Rzeczpospolita” z 2015 r.

Liczba przedsiębiorstw w Kujawsko-Pomorskiem

Źródło:

 1. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2014 r. Bydgoszcz luty 2015
 2. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2015 r. Bydgoszcz luty 2016
 3. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2017
 4. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2018
Więcej o: Poziom wynagrodzeń (de)

Poziom wynagrodzeń (de)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w listopadzie 2018 r, Bydgoszcz, styczeń 2019 r.

Oprac. M. Ryłow COI WK-P

Więcej o: Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy (de)

Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy (de)

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 r. ukształtowało się na poziomie 258,6 tys. osób, tj. o 0,8 % wyższym niż przed rokiem. 


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,8 %, tj. 1,1 p. proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 72,7 tys. osób i była o 8,9 tys. osób mniejsza niż w grudniu 2017 r. (o 10,9 %) i o 1,6 tys. osób większa (o 2,3 %) niż w listopadzie 2018 r.  Kobiety stanowiły 60,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 59,9 %).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu listopada 2018 r. ukształtowała się na poziomie 8,8 %  (w kraju była niższa o 3,0 p. proc.). 
W stosunku do grudnia 2017 r. była niższa o 1,1 p. proc., a w porównaniu z listopadem 2018 r. była wyższa o 0,2 p. proc.. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (10,4 %) oraz na równi z województwem podkarpackim. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,1 %).

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w grudniu 2018 nadal należały powiaty:  radziejowski (16,9 % wobec 18,4 % w grudniu  2017 r.), lipnowski (16,7 % wobec 17,8 %) oraz włocławski (16,0% wobec 18,5%), a o najniższej Bydgoszcz (3,6 %, wobec 3,9%) oraz Toruń (4,8%, wobec 5,2 % przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w największym stopniu w powiecie włocławskim (2,5 p.proc.) oraz we Włocławku (o 2,4 p.proc.). 

W grudniu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 9,8 tys. osób bezrobotnych, tj. o 13,5% mniej niż przed rokiem, i o 0,2% mniej niż w listopadzie 2018 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2018 r., Bydgoszcz luty 2019 r. 
 
Oprac. M. Ryłow K-P COI