Liczba ludności (de)

Źródło:
    1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za III kw. 2017 r., Bydgoszcz, marzec 2017
    2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za III kw. 2018 r., Bydgoszcz, listopad 2018.

Oprac. M. Ryłow  K-P COI