Poziom wynagrodzeń (de)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w listopadzie 2018 r, Bydgoszcz, styczeń 2019 r.

Oprac. M. Ryłow COI WK-P