Przedsiębiorczość w regionie (de)

Największe firmy w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Źródło: opracowanie własne w oparciu o listę 2000 dziennika “Rzeczpospolita” z 2015 r.

Liczba przedsiębiorstw w Kujawsko-Pomorskiem

Źródło:

  1. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2014 r. Bydgoszcz luty 2015
  2. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2015 r. Bydgoszcz luty 2016
  3. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2017
  4. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2018