Wsparcie dla przedsiębiorców (de)

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców


Fundusz Powierniczy Jeremie

JEREMIE czyli Joint European Resources for Micro–to–Medium Enterprises (Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to mechanizm wsparcia dla biznesu wypracowany wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny. Opiera się na środkach zwrotnych, czyli takich, którymi można wielokrotnie obracać, oraz działających lokalnie pośrednikach finansowych, niekomercyjnych instytucjach poręczeniowo-pożyczkowych. Poza naszym województwem, w Polsce działa już w pięciu innych regionach, ale tylko my zdecydowaliśmy się uczynić odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie nie duży bank, tylko samorządową instytucję poręczeniową, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu, który został regionalnym menedżerem funduszu powierniczego JEREMIE. W drodze konkursu K-PFP wyłonił pośredników finansowych, do których mogą się zwracać zainteresowani przedsiębiorcy. To od nich otrzymają pożyczki i poręczenia kredytowe.

Pośrednikami finansowymi JEREMIE są w naszym regionie następujące instytucje:


Grant rządowy


Krajowe programy operacyjne na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje na temat funduszy europejskich dostępne, m.in. na poniższych stronach internetowych:
na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na stronie Komisji Europejskiej
na Portalu Funduszy Europejskich


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Punkty informacyjne ds. dotacji z funduszy europejskich

Informacje dotyczące zakresu i zasad udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich dostępne na stronie: http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/

Szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy europejskich, kryteriów oceny projektów, dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje unijne oraz terminów składania wniosków aplikacyjnych w ramach ogłaszanych konkursów udzielają: Główny Punkt Informacyjny i Punkt Konsultacyjny w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne.

Główny Punkt Informacyjny FE w Toruniu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy punktu:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(56) 621 83 41 – EFRR (RPO WK-P, POIR, POIŚ)
(56) 621 82 68 – EFS (RPO WK-P, POWER, POPC)
(56) 621 84 09 – Informacja ogólna

Główny Punkt Informacyjny FE w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz
e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
Godziny pracy punktu:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(52) 327 68 84
(52) 321 33 42
797 304 123
660 691 644

Lokalny Punkt Informacyjny FE we Włocławku
ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
Godziny pracy punktu:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(54) 235 67 12
(54) 235 67 21
797 304 126

Lokalny Punkt Informacyjny FE w Grudziądzu
ul. Waryńskiego 4, 86-300 Grudziądz
e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
Godziny pracy punktu:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(56) 621 58 83
(56) 621 58 20
797 304 124

Lokalny Punkt Informacyjny FE w Inowrocławiu
Aleja Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
Godziny pracy punktu:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
797 304 125
(56) 621 59 04
(56) 621 59 05


Konkursy