EIC największym europejskim inwestorem typu „venture capital”

Powołana do życia dwa lata temu Europejska Rada ds. Innowacji oferuje firmom z sektora MŚP możliwość pozyskania kapitału inwestycyjnego w wysokości od 0,5 mln do nawet 15 mln euro na komercjalizację i skalowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru deep-tech. Do tej pory (stan na 6 lipca 2023) fundusz EIC objął wsparciem 268 podmiotów, przeznaczając dla nich łącznie 1,4 mld euro. 147 z tych firm podpisało już umowy inwestycyjne.

Zasady funkcjonowania EIC Fund podlegają ciągłej ewolucji. We wrześniu 2022 r. KE powierzyła zarządzanie funduszem zewnętrznemu podmiotowi, co – jak twierdzi KE – przyśpieszyło przyznawanie firmom funduszy na inwestycje. Niektóre z firm musiały poprzednio czekać nawet rok na finalizację całego procesu, co spotykało się z krytyką nie tylko ze strony samych bezpośrednio zainteresowanych, ale i przedstawicieli innych instytucji, np. Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji

Na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy