Eksport do krajów trzecich

Baza dostępu do rynków w krajach trzecich Akccess2Markets okaże się pomocna, jeżeli planują Państwo: 

  • sprzedaż produktów/ usług poza granicami Unii Europejskiej; 

Baza Akccess2Markets zawiera aktualne informacje m.in. na temat stawek celnych, wymogów formalnych (procedur i dokumentów), barier handlowych, przepisów sanitarnych i fitosanitarnych w kraju importera pozaunijnego.

 

  • import towarów/ usług z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej;

W bazie Akccess2Markets znajdują się informacje m.in. na temat stawek celnych, wymogów formalnych (procedur i dokumentów), barier handlowych, przepisów sanitarnych i fitosanitarnych obowiązujących w UE w przypadku sprowadzania towarów/ usług na jej obszar. Wprawdzie jest to moduł dedykowany eksporterom z krajów trzecich, zainteresowanych dostępem do JRE, jednak unijny importer może w nim również sprawdzić, jakich formalności powinien dopełnić nie tylko jego pozaunijny kontrahent lecz również on sam, aby import do UE doszedł do skutku.

Przekierowanie do  Akccess2Markets Database tutaj.

 

  • uzyskać dane statystyczne na temat wymiany handlowej poszczególnych państw członkowskich UE z krajami trzecimi;

Baza Akccess2Markets pozwala na generowanie statystyk, ilustrujących wymianę handlową pomiędzy poszczególnymi państwami UE a krajami trzecimi w latach 2002-2019, w rozbiciu na poszczególne towary i ich grupy. 

Dostęp do statystyk w Akccess2Markets Database tutaj

 

  • uzyskać dostęp do umów handlowych UE z krajami partnerskimi (trzecimi);

Baza Akccess2Markets zawiera przekierowanie do informacji na temat ponad 70 umów handlowych, które EU zawarła z poszczególnymi krajami na całym świecie. Na ich podstawie przedsiębiorstwa z UE i krajów partnerskich mogą skorzystać z preferencyjnych warunków w ramach prowadzonej wymiany handlowej, np. w postaci niższych lub zerowych taryf celnych, uproszczonych procedur celnych, uznawania certyfikatów wyrobów czy lepszej ochrony praw własności intelektualnej. Korzyści te różnią się w zależności od umowy, kraju partnerskiego i zależą od produktu bądź branży.

Szczegółowa informacja o umowach handlowych tutaj.

 

  • uzyskać informację o regułach pochodzenia towarów;

Baza Akccess2Markets umożliwia sprawdzenie, czy dany produkt spełnia kryteria preferencyjnego traktowania według reguł pochodzenia towarów.

Służy do tego ROSA – nowe narzędzie udostępnione w ramach bazy Akccess2Markets.

Przekierowanie do ROSA  tutaj.

 

Korzystanie z bazy Akccess2Markets Database jest bezpłatne.

 

Opracowanie: J. Wiśniewska K-PCOIE na podstawie informacji ze strony https://trade.ec.europa.eu/