Eksport UE w ramach umów o wolnym handlu przekracza 1 bilion Euro

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz ds. handlu, Valdis Dombrovskis, powiedział: „Ten raport zawiera pozytywne wiadomości w obliczu wielu wyzwań gospodarczych i geostrategicznych, przed którymi stoi Europa. Podkreśla, że ​​nasza strategia handlowa UE przynosi owoce: usunęliśmy więcej barier w dostępie do rynku i byliśmy w stanie lepiej wspierać nasze MŚP. Obecnie koncentrujemy się na rozwijaniu szerokiej sieci umów handlowych, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu rozwoju naszych gospodarek w czasach niepewności gospodarczej, zapewniając uprzywilejowany dostęp do kluczowych rynków dla naszego eksportu. Współpraca z wiarygodnymi globalnymi partnerami ma większe znaczenie niż kiedykolwiek w tym zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym.”

Coraz większego znaczenia nabiera maksymalne wykorzystanie umów handlowych i ich skuteczne wdrażanie: na przykład 44% handlu UE odbywało się w ramach preferencyjnych umów handlowych w 2021 r., przy czym oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do 47,4% po włączeniu obecnie przyjmowanych umów lub ich  ratyfikacji.

Wywóz z UE do partnerów preferencyjnych (bez Wielkiej Brytanii)  był większy (16%) niż wywóz z UE do wszystkich partnerów handlowych (13%) w latach 2020–2021.

Umowy handlowe UE ułatwiają import surowców. Na przykład UE importuje obecnie 24% swoich krytycznych surowców od preferencyjnych partnerów handlowych; wzrośnie do 46% po wejściu w życie umowy o wolnym handlu z Australią, która jest obecnie negocjowana. Oczekuje się, że modernizacja umowy z Chile, największym źródłem rafinowanego litu w UE (78 %), jeszcze bardziej wzmocni niezawodne pozyskiwanie tego kluczowego zasobu, a tym samym również ekologiczną i cyfrową transformację .

Więcej usuniętych barier w handlu

Eksport UE w 2021 r. był o 7,2 mld euro wyższy dzięki usunięciu kilku barier handlowych w latach 2015–2020.

W 2021 r. 39 barier handlowych (o sześć więcej niż w 2020 r.) zostało całkowicie lub częściowo usuniętych, głównie dzięki współpracy z zainteresowanymi partnerami handlowymi. Ich wyeliminowanie miało natychmiastowy pozytywny wpływ na eksporterów z UE, zwłaszcza w sektorze spożywczym, ponieważ większość z nich dotyczyła środków sanitarnych i fitosanitarnych. Na przykład Kanada zaakceptowała zharmonizowany unijny certyfikat mięsa drobiowego w wyniku współpracy z Komisją, państwami członkowskimi UE i przedsiębiorstwami.

Poczyniono również znaczne postępy w usuwaniu barier taryfowych z Egiptem, aby uniknąć planowanego ponownego wprowadzenia ceł na samochody przywożone z UE. Podobny postęp osiągnięto w usuwaniu barier pozataryfowych utrudniających eksport kosmetyków z UE do Turcji.

Rozstrzyganie sporów w Światowej Organizacji Handlu (WTO) było kontynuowane pomimo paraliżu Organu Apelacyjnego. Komisja rozstrzygnęła spór z Wielką Brytanią w sprawie energii wiatrowej i poczyniła postępy z wieloma innymi partnerami, w szczególności z USA w sprawie aluminium i z Turcją w zakresie farmaceutyków.

Więcej informacji

Kluczowe fakty

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza