Katalog Produktów Eksportowych

Mając na uwadze szeroką prezentację potencjału gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego z perspektywy jego możliwości eksportowych, Kujawsko-Pomorskie COIE przygotowało kolejną edycję Katalogu “Made in Kujawsko-Pomorskie”.

Jest on prezentacją flagowych produktów eksportowych naszego regionu, skupiającą jednocześnie w jednym miejscu szerokie spektrum firm je wytwarzających – przedstawicieli dynamicznie rozwijającego się i posiadającego wysoki potencjał lokalnego biznesu.

Edycja 2021-2022

Opracowanie, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, jest sukcesywnie rozpowszechniane podczas wiodących, międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym, jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze w poszczególnych krajach rezydowania Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH) oraz polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych.

Edycja 2019

Oprócz tego publikacja jest dystrybuowana podczas międzynarodowych eventów jak targi, giełdy kooperacji, misje handlowe, spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, w których udział biorą przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (w tym Kujawsko-pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów).

Edycja 2017-2018

Za każdym razem Katalog Produktów Eksportowych “Made in Kujawsko-Pomorskie” zyskuje bardzo dobre recenzje, wzbudzając zainteresowanie wśród zagranicznych firm, które planuja zapoznać się z polską ofertą produkcyjną i usługową. 

Edycja 2016

 Mamy nadzieję, że dzięki Katalogowi Produktów Eksportowych “Made in Kujawsko-Pomorskie”, do firm promowanych za jego pośrednictwem zgłosi się wielu zagranicznych odbiorców, którzy poszukują dostawców z Polski.

 Edycja 2015

 Katalogi w wersji PDF (edycja 2015, 2016, 2017-2018, 2019, 2021-2022) moża pobrać klikając w okładki poszczególnych Katalogów powyżej. Zostały one również zamieszczone w formie załączników do niniejszego artykułu.

 Zamieszczenie wizytówki firmy oraz jej promocja w ramach Katalogu są bezpłatne.

 Firmy zainteresowane publikacją swojej wizytówki w kolejnej edycji katalogu prosimy o kontakt: eksport@kujawsko-pomorskie.pl.

Opracowanie: K-P COIE B. Kotkiewicz, T. Tyszkiewicz, J. Wiśniewska