Bezpłatne usługi dla przedsiębiorców K-PCOIE

K-POCOIE pomaga przedsiębiorcom w internacjonalizacji ich działalności, świadcząc dwa typy usług informacyjnych/doradczych:

 • tzw. usługi „pro-eksport”, oferowane w zakresie niezbędnym do planowania i realizacji eksportu lub/i sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim przez przedsiębiorstwa MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego,
 • tzw. usługi „pro-biz”, polegające na informowaniu inwestorów, w tym zagranicznych, o warunkach podejmowania działalności gospodarczej i inwestowania w województwie kujawsko-pomorskim.

K-PCOIE oferuje ponadto wsparcie informacyjne/doradcze dla JST z województwa kujawsko-pomorskiego w procesie obsługi inwestora.

Jak K-PCOIE pomaga eksporterom? W ramach świadczonych usług informacyjnych/doradczych „pro-eksport” K-PCOIE realizuje następujące działania:

 • służy bezpłatnymi informacjami m.in. na temat:
  • uwarunkowań eksportowych na rynkach zagranicznych,
  • aktywnych instrumentów wsparcia eksportu w obszarze finansowym i instytucjonalnym,
  • potencjalnych partnerów biznesowych (importerów) z wybranego rynku zagranicznego/ branży,
  • możliwości promocji oferty eksportowej polskich firm poza granicami Polski,
  • zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych organizowanych z Polski i do Polski przez wyspecjalizowane instytucje.
 • gromadzi i udostępnia dane na temat bezpłatnych źródeł informacji o rynkach zagranicznych i branżach,
 • organizuje/współorganizuje bezpłatne wydarzenia (m.in. seminaria) dla eksporterów, prowadzone przez ekspertów-praktyków, specjalizujących się w zagadnieniach związanych z działalnością eksportową jak również wspiera organizacyjnie,
 • aranżuje spotkania b2b z udziałem przedsiębiorców, organizowane w ramach przyjazdowych misji gospodarczych i oficjalnych delegacji goszczących w regionie na zaproszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • wspiera promocję firm z sektora MŚP na zagranicznych rynkach, m.in. dzięki wydawanemu cyklicznie „Katalogowi produktów eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego Made in kujawsko-pomorskie”, w którym przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą bezpłatnie prezentować swoje produkty/usługi. Publikacja jest dostarczana do polskich placówek dyplomatycznych na świecie, Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, bilateralnych instytucji otoczenia biznesu oraz zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce. Katalog jest rozpowszechniany podczas wiodących, międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym, jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze, misje handlowe, spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich, w których udział biorą przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (w tym K-PCOIE).