„Zjednoczone Emiraty Arabskie – rynek otwierający się na polski eksport. Szanse, możliwości, zagrożenia” to tytuł seminarium organizowanego w trybie stacjonarnym 29 czerwca 2021 r. w Toruniu, w godz. 9.00-15.00, w Copernicus Toruń Hotel, przy ul. Bulwar Filadelfijski 11 (sala Terra).

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ORGANIZATOR

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Biuro Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)

 

WYDARZENIE MERYTORYCZNIE WSPIERAJĄ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAIH)

Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

PWC

 

CEL SEMINARIUM

Zgodnie z założeniami realizowanej przez polski rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze ekspansji zagranicznej, ZEA zostały wytypowane jako jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków dla rozwoju polskiego eksportu.

Obecnie trwają przygotowania do udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai, w której uczestniczyć będzie także Województwo Kujawsko-Pomorskie z reprezentacją lokalnych przedsiębiorców. Wydarzenie stanowi szansę na wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszego kraju i regionu na arenie międzynarodowej, okazję do prezentacji i promocji polskiej oferty kulturalnej, turystycznej i przede wszystkim gospodarczej.

Celem seminarium jest zatem popularyzacja wiedzy wśród kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw (eksporterów obecnych i przyszłych) na temat ZEA jako rynku o dużym potencjale oraz wiążących się z nim możliwościach.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Seminarium stanowi okazję do pozyskania informacji m.in. o:

  • wymiarze kulturowym kontaktów biznesowych w ZEA,
  • warunkach dostępu do rynku ZEA i perspektywach rozwoju na nim polskiego eksportu,
  • dostępnych (na poziomie krajowym i regionalnym) wybranych instrumentach promocji i wsparcia eksportu, w szczególności w kontekście udziału Polski i Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wystawie Światowej Expo Dubai 2020,
  • możliwościach, zasadach, szansach i zagrożeniach dla prowadzenia w ZEA działalności przez polskie przedsiębiorstwa (w tym przez dostawców i poddostawców z szeroko rozumianej branży beauty, health and wellness),
  • kwestiach podatkowo-prawnych,
  • zagadnieniach celno-skarbowych (eksport do ZEA – sytuacja w regionie, zasady dokonywania eksportu, procedury celne wywozowe, numer EORI, zgłoszenie eksportowe i załączone dokumenty, świadectwa pochodzenia),
  • wybranych sposobach minimalizacji ryzyka i zabezpieczaniu transakcji handlowych polskich firm w ZEA.

 

PROGRAM WYDARZENIA

Agenda seminarium w załączonym pliku.

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU

Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego tutaj.

 

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne zgłaszanie uczestnictwa jest możliwe do 25 czerwca 2021 r.

(Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.)

 

Kontakt w sprawie seminarium:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)

Joanna Wiśniewska: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 56 62 18 751.