Europejska Inicjatywa Miejska – Działania innowacyjne: pierwszy nabór otwarty

Projekty zainteresowane aplikowaniem powinny wykazywać wartości trwałości, włączenia i estetyki. Projekt ma zachęcić   miasta do rozważenia czterech następujących tematów:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym i neutralność węglowa,
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • adaptacja budynków na niedrogie rozwiązania mieszkaniowe,
  • rewitalizacja przestrzeni miejskich.

Każdy projekt może otrzymać maksymalnie 5 milionów euro współfinansowania z EFRR, a realizacja projektu powinna nastąpić w ciągu maksymalnie 3,5 roku.

Nabór wniosków trwa do 19 stycznia 2023 r.

Więcej informacji o wezwaniu można znaleźć tutaj.

Źródło

ERRIN

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza