Europejski ekosystem innowacji – internetowa sesja informacyjna – 16 lutego 2023 r

Program prac EIE ma na celu stworzenie bardziej połączonych, integracyjnych i wydajnych ekosystemów innowacji, które wspierają skalowanie firm i pobudzają innowacje w celu sprostania ważnym wyzwaniom.

Ta szczególna sesja informacyjna skupi się na czterech połączeniach w CONNECT.

Otwarte nabory z terminem składania wniosków do 23 marca 2023 r.:

Najbliższe nabory, które zostaną otwarte 08 czerwca 2023 r. z terminem składania wniosków do 21 września 2023 r.

Więcej informacji na temat zaproszeń można znaleźć na stronie Europejskie ekosystemy innowacji.

 

Źródło

KPK