Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) zainaugurował wirtualny Kampus EIT – nowe narzędzie służące ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowacje z przedsiębiorczością.

Pierwsze dostępne kursy dotyczą klimatu, żywności, zdrowia i surowców, ale oferta programowa platformy będzie sukcesywnie rozszerzana.

Tym, co odróżnia nową platformę od istniejących już narzędzi, jest nacisk na upowszechnianie wiedzy i umiejętności potrzebnych, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom współczesnego świata, w szczególności poprzez wykorzystanie istniejących technologii w połączeniu z podejściem przedsiębiorczym. Oferowane przez Kampus EIT kursy nie ograniczają się do zajęć online, ale obejmują również kursy i programy stacjonarne i hybrydowe.

Działania edukacyjne w ramach Kampusu EIT obejmować będą także różnorodne usługi skierowane do uczniów i uczennic szkół średnich, studentów, uczących się pracowników oraz instytucji szkolnictwa wyższego, takie jak warsztaty nieprowadzące do uzyskania dyplomu, czy atest jakości przyznawany wybitnym programom edukacyjnym w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności i przywództwa.

Większość programów szkolnych będzie dostępna nieodpłatnie. Opłatą objęte zostaną wyłącznie kursy i programy zorientowane zawodowo.

W celu poznania szczegółów inicjatywy zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT.

Źródło

Komisja Europejska