Europejskie Nagrody w dziedzinie Zamówień Innowacyjnych

Nowy europejski program innowacji podkreśla znaczenie innowacyjnych zamówień publicznych dla modernizacji sektora publicznego, ale także dla zapewnienia strategicznej autonomii Europy i wzmocnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu w skali światowej.

Europejskie Nagrody w dziedzinie Zamówień Innowacyjnych mają na celu wyróżnienie publicznych i prywatnych nabywców, osób fizycznych i podmiotów prawnych wspierających te praktyki w całej Europie w ich wysiłkach na rzecz promowania i stymulowania innowacyjnych zamówień oraz innowacyjnych sposobów pozyskiwania rozwiązań.

Kategorie

W 2023 r. europejskie nagrody w dziedzinie zamówień publicznych przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • Kategoria inicjatywy w zakresie zamówień na innowacje: nagradzanie działań oraz średnio- i długoterminowych strategii i planów działania, które uruchamiają różne zamówienia na innowacje oraz zrównoważone rozwiązania i praktyki.
  • Stawianie czoła wyzwaniom społecznym Kategoria „przejście na zieloną energię”: nagradzanie innowacyjnych praktyk w zakresie zamówień publicznych, których celem jest wspieranie przejścia na zieloną energię.

W każdej kategorii zwycięzca otrzyma 75 000 EUR, drugie miejsce – 50 000 EUR, a trzecie miejsce – 25 000 EUR.

Możliwości finansowania

Uczestnicy mogą zgłosić się tylko do jednej z dwóch kategorii z tym samym wnioskiem i zestawem działań.

Zgłaszać się można do 17 sierpnia 2023 r. do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Więcej informacji

Programem prac EIC 2023 zawierającym pełny tekst zaproszenia do składania nagród EUIPA.

Źródło

European Innovation Council

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza