Liczba ludności

Ludność w Kujawsko-Pomorskiem Jednostka 2019 r. (XII) 2023 r. (VI)
w sumie tys. 2 072 400 2 001 670
Bydgoszcz tys. 348 196 328 370
Toruń tys. 201 447 195 263
Włocławek tys. 109 883 101 450
Grudziądz tys. 94 368 89 081
Liczba ludności na wsi tys. 851 900 840 702

Źródło:
    1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za II kw. 2020 r., Bydgoszcz, sierpień 2020.
    2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za III kw. 2023 r., Bydgoszcz, listopad 2023.

Oprac. M. Ryłow  K-P COIE 2024