Nasze zalety

Nasze atuty:

 • szeroka oferta dobrze przygotowanych infrastrukturalnie terenów i obiektów inwestycyjnych (w tym wieloma działkami o powierzchni powyżej 100 ha, co jest ewenementem w skali kraju),
 • atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji m.in. na terenie parków przemysłowych oraz technologicznych, na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub na innych gruntach z dogodnym dostępem do głównych dróg krajowych i linii kolejowych,    
 • obszerny pakiet pomocy publicznej, a dzięki niemu częściowy zwrot Państwa nakładów inwestycyjnych lub minimalizacja kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
  • w zakresie pomocy rządowej:
   • zwolnienie z podatku dochodowego dla podmiotów prowadzących działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z tytułu kosztów nowej inwestycji nawet do wysokości 40 % tych kosztów lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy do wysokości 40 % procent dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,
   • dofinansowanie z sektorowych programów wspierających przedsiębiorczość, rozwój innowacji i technologii, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • w zakresie pomocy wojewódzkiej:
   • dofinansowanie Państwa projektu inwestycyjnego z funduszy europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027,
   • dofinansowanie nowo utworzonych miejsc pracy w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, bezpłatny proces rekrutacji i system szkoleń pracowników w ramach instrumentów wsparcia z Urzędu Pracy.
  • w zakresie pomocy gminnej:
   • możliwe zwolnienie z podatku od nieruchomości,
   • możliwość zakupu lub dzierżawy terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą po konkurencyjnych cenach.
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako ważny ośrodek akademicki, oferuje zasoby świetnie wyedukowanej kadry pracowniczej i jednocześnie jedne z niższych w kraju koszty zatrudnienia, 
   
 • zapewniamy pomoc przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji; miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w naszym województwie jest działające, non profit, w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora, które nie tylko pomaga wyszukiwać najkorzystniejsze oferty, odpowiednie dla charakteru inwestycji, lecz także służy informacją o obowiązujących przepisach prawnych i procedurach związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce.

Nasze walory gospodarcze doceniły już m.in.tak znaczące korporacje światowe, jak:

Nokia Solutions and Networks, Atos, Nordzucker, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Mondi, Frosta, LafargeHolcim, Nestle, Raben, DHL, Panattoni, PepsiAmericas, Sharp, ThyssenKrupp, Neupack, Solvay, Indorama, Unilever, Bunge, Orkla, Lidl. 

Zapraszamy, dołączcie do ich grona!  

Oprac. M.Rylow K-P COIE

aktualizacja  COIE 2023