Podział administracyjny

Podział województwa na powiaty

Zgodnie z trójstopniowym podziałem administracyjnym Polski, obowiązującym od 1 stycznia 1999 roku, Kujawsko-Pomorskie dzieli się na:

  • 19 powiatów,
  • 4 miasta na prawach powiatu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz),
  • 144 gminy.

Siedziba Wojewody mieści się w Bydgoszczy, natomiast siedziba Sejmiku i Zarządu Województwa zlokalizowana jest w Toruniu.

Podział województwa na powiaty

Podział województwa na gminy

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Rocznik Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2009, Bydgoszcz 2009.
Oprac. K-P COI 2024