Horyzont Europa dla jednostek samorządowych: sukcesy i szanse

logo K-P COIE

Data: 28 sierpnia 2023 (poniedziałek), w godz. 10:00-13:00.

Formuła spotkania: online.

Finansowanie samorządów w Polsce opiera się głównie na kilku źródłach np. dochodach własnych, subwencji ogólnej czy dotacjach celowych z budżetu państwa. Jednostki Samorządu Terytorialnego mają natomiast możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze ze źródeł lokalnych, krajowych czy też międzynarodowych.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się również:

  • w jaki sposób pozyskiwać finansowanie międzynarodowe dla JST,
  • jak przyciągać inwestorów zza granicy,
  • jakie dobre praktyki w obszarze wspierania przedsiębiorczości stosują samorządy.

Paneliści zaprezentują konkretne przykłady zrealizowanych z sukcesem projektów i podzielą się swoim praktycznym doświadczeniem w obszarze współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy do REJESTRACJI

Oficjalna strona wydarzenia

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy