Innowacje: Nagrody New European Bauhaus 2023 ujawniają duszę Europejskiego Zielonego Ładu

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) okazały się potężnym katalizatorem zmian, zachęcającym wszystkich obywateli do przyczyniania się do urzeczywistnienia ambitnego Zielonego Ładu UE. Nagrody NEB przyciągają szereg utalentowanych osób, grup i instytucji, którym zależy na zaangażowaniu w kształtowanie lepszej Europy.

Od architektów i projektantów po organizacje społeczne i przedsiębiorców, uczestnicy wnoszą swoje unikalne perspektywy i kreatywne rozwiązania, które pokazują, że zrównoważone rozwiązania promowane przez Europejski Zielony Ład mogą być również sprzyjające włączeniu społecznemu i piękne.

Od pierwszej edycji Nagród NEB w 2021 r. wpłynęło łącznie 4 450 wniosków. Z roku na rok liczba wpisów rosła. Zwycięzcy otrzymują do 30 000 EUR na wysokiej jakości, trwałe i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania, które można powielać w różnych kontekstach.

Dla wielu finalistów i zdobywców Nagród nagroda stanowi zachętę do dalszych działań zgodnych z wartościami KOW. Zwycięski projekt NEB Prizes 2021, NEST (Hiszpania), został wybrany do programu akceleratorów start-upów Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

NEB Prizes 2023 to trzecia edycja konkursu. Spośród 1 458 otrzymanych wniosków 61 znalazło się na krótkiej liście finalistów ze wszystkich 27 państw członkowskich UE i 6 krajów partnerskich z Bałkanów Zachodnich. Projekty te dotyczą szerokiego zakresu problemów i wyzwań: przywracania siedlisk przyrodniczych, opracowywania nowych metod recyklingu i zrównoważonych produktów, przekształcania nieużywanych terenów przemysłowych i zrujnowanych obszarów miejskich w domy kultury i ogrody, rozwój szkolnych placów zabaw i programów edukacyjnych zachowanie dziedzictwa i tradycji kulturowych.

Więcej informacji

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en

Źródło

Komisja Europejska