KE otwiera nabór wniosków dot. budowania zdolności regionalnych ekosystemów innowacji

Instrument na rzecz międzyregionalnych inwestycji w innowacje I3 ma na celu tworzenie powiązań dla współpracy łączącej podmioty z różnych regionów UE inwestujące w zaawansowane technologicznie projekty innowacyjne dotyczące obszarów inteligentnych specjalizacji.

Niniejszy nabór  ma na celu przetestowanie nowych podejść do zwiększania zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w słabiej rozwiniętych regionach do współpracy w unijnych łańcuchach wartości. Działania w ramach niniejszego naboru mają uwolnić potencjał innowacyjny podmiotów regionalnych i ułatwić im udział w naborach w ramach Międzyregionalnego Instrumentu Inwestycji Innowacyjnych (I3).

Projekty w ramach komponentu 2b odnoszą się do konkretnych eksperymentów nad nowymi podejściami, rozwiązaniami i dobrymi praktykami w celu zaangażowania się w międzyregionalne procesy innowacyjne mobilizujące ekosystemy, a w szczególności MŚP. Oczekuje się, że projekty dostarczą szereg potencjalnych inwestycji międzyregionalnych, a także plany biznesowe i inwestycyjne. Wzmocnienie konkurencyjności i odporności unijnych systemów innowacji pomoże Europie stawić czoła szczególnie społecznym i gospodarczym wyzwaniom związanym z przejściem do  bardziej ekologicznego i nowego cyfrowego świata.

Więcej informacji

W dniu 19 stycznia odbędzie się spotkanie informacyjne na temat nowego naboru.

Źródło

Komisja Europejska