Kolejna edycja Inicjatywy Small Business Champions pod hasłem „ Pomagamy drobnym rolnikom wejść na rynek globalny”.

Inicjatywa służy drobnym rolnikom w celu uzyskania dostępu do międzynarodowych rynków i łańcuchów dostaw. Wnioski mogą składać małe przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, izby handlowe i organizacje pozarządowe (NGO). Konkurs ma na celu podniesienie wśród przedsiębiorstw i decydentów świadomości trudności, jakie napotykają drobni rolnicy w handlu międzynarodowym, zwrócenie uwagi na najlepsze praktyki i wspieranie udziału drobnych rolników w handlu międzynarodowym z myślą o innowacjach przedsiębiorstw.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wirtualnego wydarzenia w dniu MSMEs Day, 27 czerwca 2023 r. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2023 r.

Rozpoczęty w 2021 roku coroczny konkurs daje firmom, stowarzyszeniom branżowym, izbom handlowym i organizacjom pozarządowym możliwość zaproponowania innowacyjnych, praktycznych sposobów pomocy małym przedsiębiorstwom w odgrywaniu bardziej aktywnej roli w światowym handlu.

 Więcej informacji o konkursie można znaleźć: https://www.wto.org/english/forums_e/business_e/msme_sbc_e.htm