Kolejna konferencja inwestycyjna pt. „Działania służące przygotowaniu i promowaniu terenów inwestycyjnych. Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023 na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego”

logo K-P COI "Invest in Kujawsko-Pomorskie

logo K-P COI "Invest in Kujawsko-Pomorskie

Organizatorem konferencji jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE), Departament  Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku w  Toruniu w Hotelu Filmar,ul. Grudziądzka 39/43, Toruń

Konferencja dedykowana jest kadrze zarządzającej i przedstawicielom JST w regionie kujawsko-pomorskim, zajmującym się w gminach sprawami gospodarczymi i inwestycyjnymi, jak również reprezentantom Instytucji Otoczenia Biznesu.  

Prosimy o rejestrację uczestnictwa w konferencji do dnia 20 listopada 2023 roku w elektronicznym formularzu dostępnym pod poniższym linkiem:  https://forms.gle/vsSSubZvKxR7YEGv6

W formularzu znajduje się zakładka „Ewentualne pytania do prelegentów” Prosimy o ich podanie by ułatwić ekspertom przygotowanie do odpowiedzi.

Jest to już czwarta konferencja w cyklu 5 konferencji o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-0001/22 pn. „Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”.    

Plan konferencji do pobrania poniżej