Konkurs „Grunt na medal” 2023 – edycja jubileuszowa

logo grunt na medal

Istotną korektą jakościową, której celem jest wyłonienie najlepszej oferty z każdego województwa jest wprowadzony w regulaminie konkursu obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Zapis dotyczący tej zasady brzmi następująco:

„W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu, (…). Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do GOI jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID. W konkursie biorą udział wyłącznie tereny zgłoszone przez uczestników zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie”.

Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowej możliwości pozyskania znaczących inwestorów. Wszyscy wiemy, że nowe inwestycje to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Pragniemy aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, dlatego będziemy prosić Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH, oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) lokalizacji polskim i zagranicznym inwestorom, a także będą promowane w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i Urzędy Marszałkowskie. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Udział JST w konkursie jest znakomitą okazją dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.  

Od 2005 roku udało nam się wspólnie przeprowadzić dziewięć edycji konkursu, dzięki któremu zidentyfikowaliśmy oferty gmin prezentujące najlepsze tereny inwestycyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele tych terenów inwestycyjnych z sukcesem zostało zagospodarowane zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne. 

Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu znajdą Państwo w załącznikach. 

Zgłoszenia terenów inwestycyjnych przyjmuje od dnia 1 marca 2023 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum  Obsługi Inwestora   (K-P COI) – regionalny certyfikowany partner PAIH.

Więcej informacji udziela K-P COI:

Cezar Buczyński
mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 56 62 18 319; Kom.: +48 668 856 888

Piotr Mazur 
mail: piotr.mazur@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 56 62 15 813

Regulamin

Zał.1 Parametry terenu

Zał.2 Klauzula informacyjna

Zał.3 Formularz zgłoszeniowy

Zał.4 PL_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.4 EN_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.5A_prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B_przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.6 Lista kontaktowa

Zał.7 Zasady prezentacji oferty gminy

Zał.8 Arkusz oceny terenu

Zał.9 Wynik Audytu terenu

Zał.10 Protokół z audytu terenów_województwo