Konkurs „Grunt na Medal” 2021 rozpoczęty

Logo konkursu

Logo konkursu

Pragniemy aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, dlatego prosimy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, co  zwiększy ich szansę na pozyskanie inwestorów.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH, oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) lokalizacji polskim i zagranicznym inwestorom, a także będą promowane w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i Urzędy Marszałkowskie. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.   

Od 2005 roku udało nam się wspólnie przeprowadzić osiem edycji konkursu, dzięki któremu zidentyfikowaliśmy oferty gmin prezentujące najlepsze tereny inwestycyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele tych terenów inwestycyjnych z sukcesem zostało zagospodarowane zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne.  

Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu znajdą Państwo w załącznikach.  

Pierwotny termin (26 marca 2021 r.) zgłaszania terenów inwestycyjnych do konkursu  zostaje przedłużony do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w aneksie nr 1 do regulaminu konkursu. Uwzględniając sugestie dotyczące potrzeby przedłużenia terminu celem przygotowywania przez JST najlepszych terenów inwestycyjnych, jak również trudności w związku  z zaostrzeniem pandemii COVID-19 organizator konkursu Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wraz z współorganizatorami tj. Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów (COI) podjęli powyższą decyzję.

Zgłoszenia terenów inwestycyjnych przyjmuje Kujawsko-Pomorskie Centrum  Obsługi Inwestora – regionalny certyfikowany partner PAIH.

Informacje o konkursie na stronie PAIH:  https://www.paih.gov.pl/20210301/grunt_na_medal_2021#

Więcej informacji udziela Kujawsko-Pomorskie COI:

Cezar Buczyński                
mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: 56 62 18 319; Kom.: +48 668 856 888

Krzysztof Strahl
mail: k.strahl@kujawsko-pomorskie.pl
Tel. 56 62 15 813

2021-03-08_Regulamin Konkursu Grunt na Medal 2021

Zał.1_Parametry terenu inwestycyjnego

Zał.2_Klauzula informacyjna

Zał.3_Formularz zgloszeniowy_v.15.02.2021_IOD

Zał.4 EN_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.4 PL_Formatka opisu oferty – wzór

Zał.5A_prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B_przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.6_Lista teleadresowa COI

Zał.7_Zasady prezentacji oferty gminy podczas II etapu konkursu

Zał.3_Formularz zgloszeniowy_do wypełnienia przez JST

Aneks nr 1 do regulaminu konkursu Grunt na Medal 2021

Lista terenów zakwalifikowanych do II etapu konkursu Grunt na Medal 2021