Konsultacje w ramach proponowanej nowej europejskiej misji Bauhausu

19 lipca 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała potencjalną nową misję UE dla nowego europejskiego Bauhausu , aby być pionierem przyszłości w dzielnicach całej Europy dzięki innowacyjnemu obiegowi zamkniętemu w środowisku zbudowanym, przystępnemu finansowaniu oraz cennym unijnym treściom kulturowym i różnorodności.

Proponowana nowa europejska misja Bauhausu będzie miała na celu:

  • uczynienie europejskiego ekosystemu budowlanego światowym liderem w zakresie podejść o obiegu zamkniętym i regeneracji, dostarczając kluczowej wiedzy, technologii, umiejętności, integracyjnych modeli biznesowych i miejsc pracy na rzecz sprawiedliwej transformacji ekologicznej i strategicznej autonomii UE;
  • Zapewnienie skoncentrowanego na ludziach zarządzania procesami transformacji, umieszczając obywateli, tożsamość, przynależność, dziedzictwo kulturowe oraz różnorodność i demokrację w centrum zielonej transformacji;
  • Pobudzanie publicznych i prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje, wspieranie innowacyjnych praktyk w zakresie finansowania i finansowanie nowych modeli biznesowych umożliwiających rozwój badań naukowych i innowacji w Europie oraz zapewnienie obiegu zamkniętego, przystępności cenowej i wartości kulturowej nowego i odnowionego środowiska zbudowanego w Europie.

Aby zidentyfikować i zdefiniować właściwe elementy tej potencjalnej przyszłej misji, Komisja rozpoczęła serię ukierunkowanych konsultacji, aby uzyskać informacje na trzy kluczowe tematy:

  • Pierwsze badanie: Badania i innowacje na rzecz transformacji naszego ekosystemu budowlanego
  • Drugie badanie: badania naukowe i innowacje w zakresie innowacyjnych podejść do finansowania
  • Trzecie badanie: Badania i innowacje na rzecz zaangażowania społeczności i demokracji lokalnej

Poświęć chwilę, aby wypełnić którąkolwiek z powyższych ankiet – lub wszystkie trzy – i nie wahaj się podzielić nimi z dowolną zainteresowaną osobą lub organizacją!

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy