Kujawsko-Pomorskie a Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2022 – 2027 dla Polski

logo invest in kujawsko-pomorskie

logo invest in kujawsko-pomorskie

Warto zaznaczyć, że na planowanych zmianach korzystają ostatecznie następujące województwa: świętokrzyskie, gdzie dotychczasowa intensywność na poziomie 35% wzrośnie o 15 pp. do 50%; oraz regiony zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, gdzie dotychczasowa intensywność na poziomie 35% wzrośnie o 5 pp. do 40%. W województwie śląskim gdzie intensywność do roku 2021 była na poziomie 25% wzrośnie o 5 pp. do 30%.

W przypadku województwa pomorskiego, gdzie limit wynosił 35%, nastąpiło  jego obniżenie do 30%.

Wielkopolsce i Dolnym Śląsku limit pomocy publicznej wynosił do roku 2021-  25%. Obecnie dla Wrocławia, Poznania i regionu podpoznańskiego intensywność pomocy regionalnej będzie wynosiła 20%, a od dnia stycznia 2025 r. spadnie do 15%. Natomiast w pozostałych regionach województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego limit zostanie utrzymany na poziomie 25%.  

Wyjątkowo specyficznym regionem będzie województwo mazowieckie, które zostało podzielone na trzy kategorie: Miasto stołeczne Warszawa, podregion mazowiecki stołeczny (obszar Mazowiecki stołeczny), podregion mazowiecki regionalny (obszar Mazowiecki regionalny).

Limit pomocy dla m.st. Warszawy wynosi obecnie 0%.  
Obszar Mazowiecki stołeczny,  co do zasady został wyłączony z pomocy regionalnej, przewidziano natomiast odstępstwa od niniejszej zasady dla enumeratywnie wymienionych gmin.

Od roku 2022 maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 25% dla obszarów należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin. Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola. Natomiast, limit 35% przewidziano dla obszarów należących do gmin: Dąbrówka, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Pozostałe podregiony województwa mazowieckiego nie są tak podzielone jak podregion stołeczny i miasto stołeczne i w zależności od wariantu, limit dla pozostałych obszarów województwa mazowieckiego kształtować się będzie następująco:  podregion siedlecki (jeden z powiatów wchodzących w skład obszaru Mazowieckiego regionalnego) wyniesie 50%,a  dla pozostałych powiatów obszaru Mazowieckiego regionalnego wyniesie 40%.

W załączniku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 .

zródło: PARP, K-P COI. 

mapa pomocy regionalnej w latach 202-2027