Kujawsko-Pomorskie COIE kolejny raz certyfikowanym partnerem PAIH

Podsumowanie procesu certyfikacji to jeden z głównych tematów spotkania w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu które odbyło się w dniach 29.02-01.03.2024 r. w Warszawie.

Certyfikacja regionalnych Centrów Obsługi Inwestora zakończyła się w grudniu 2023 r. Mirosław Odziemczyk, pełnomocnik Zarządu PAIH podsumował najważniejsze obszary współpracy Agencji z partnerami regionalnymi. Mówił też o certyfikacji Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, jaka została przeprowadzona pod koniec roku 2023, podkreślając kwalifikacje pracowników COIE oraz wysoką jakość oferowanych usług.   Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Obsługi Inwestora (K-P COIE) odebrali dyplom Certyfikowanego Partnera w siedzibie Agencji.  Nasza jednostka została pozytywnie zweryfikowana  przez ekspertów z PAIH otrzymując 95 punktów na 100 możliwych. Podczas procesu certyfikacji eksperci z PAIH oceniali 3 lata pracy (2021-2023) Kujawsko-Pomorskiego COIE weryfikując m.in. przygotowanie osobowe, zaplecze techniczno-organizacyjne, przygotowanie ekspertów do obsługi, obsługę projektów inwestycyjnych, obsługę projektów oraz współprace partnerską pomiędzy PAIH, a K-P COIE.Warto podkreślić, że  to z Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało jako pierwsze  Polsce w kwietniu  2004 roku z ówczesnym PAIiIZ-em (obecnie PAIH S.A.)  porozumienie partnerskie o współpracy. Przeprowadzony i zakończony proces certyfikacji regionalnych Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera – Partnerów PAIH, podkreśla wagę i priorytet obsługi przedsiębiorców na szczeblu regionalnym.

Podczas spotkania przyznano również wyróżnienia dla ekspertów COIE. Okolicznościowy dyplom za wieloletnią i owocną współpracę otrzymał Cezar Buczyński.


Informacja o  dotyczącą roli PAIH SA w procesie pozyskiwania inwestorów i wsparcia działań pro-eksportowych polskich przedsiębiorców:   

Regionalne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) – Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (paih.gov.pl)

Autor: Piotr Mazur