Laureaci konkursu Gruntu na medal 2023 roku nagrodzeni!

logo konkursu Grunt na Medal 2023

logo konkursu Grunt na Medal 2023

Działania służące przygotowaniu i promowaniu terenów inwestycyjnych, a także podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023 na poziomie województwa kujawsko – pomorskiego – to główne tematy konferencji zorganizowanej 21 listopada przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działającego w ramach Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania X jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023, którego dokonał Mirosław Odziemczyk – Pełnomocnik Zarządu PAIH S.A. ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, a zarazem Przewodniczący zespołu ds. konkursu „Grunt na medal” Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Zwycięzcą konkursu na najlepszy grunt została Gmina Miasta Toruń i jej kompleks 3 nieruchomości inwestycyjnych, zlokalizowanych w rejonie ulicy Andersa, a dokładniej przy ul. Nowaka 11 – 13 i Stamirowskiego 9. (4,5 ha). Do nieruchomości przylegają ulice z pełnym uzbrojeniem we wszystkie media a teren położony jest blisko autostrady A1 czy drogi ekspresowej S10.

Przedstawiciele JST odebrali z rąk Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Olgierda Dziekońskiego – Pełnomocnika Marszałka ds. gospodarczych oraz Mirosława Odziemczyka – Pełnomocnika Zarządu PAIH dyplomy za najlepsze grunty produkcyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Drugie miejsce na poziomie regionalnym zdobył teren przy ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy (18,47 ha).

Trzecie miejsce zajęły ex aequo: „Teren Sadłogoszcz” w Barcinie (126 ha), „Teren Trzeciewiec” w gminie Dobrcz (6,01 ha) oraz „Teren Lądowisko Przemysłowe ul. Lotnicza, Kręta” (3,43 ha) w Grudziądzu. 

Ponadto wyróżnienia otrzymały poniższe JST regionu kujawsko-pomorskiego:

  • Aleksandrów Kujawski „Teren Ośno (SOGO 1)” o powierzchni  6,38 ha
  • Brześć Kujawski „Teren Pikutkowo” o powierzchni 10 ha
  • Gmina Chełmża „Tereny Dźwierzno” o powierzchni 468 ha oraz 25,29 ha
  • Gmina Pakość „Teren Giebnia” o powierzchni 41,1966 ha 
  • Gmina Miasto Wąbrzeźno „Teren ul. Okrężna” o powierzchni 3,67 ha
  • Gmina Kowal „Teren Dąbrówka” o powierzchni 11,80 ha
  • Gmina Tuchola „Teren Plaskosz” o powierzchni 4,78 ha 

Region Kujawsko-Pomorski zanotował w konkursie kilka mocnych akcentów.   

W X edycji konkursu w wyniku przeprowadzonej weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie z 16 regionów 57 ofert, w tym 5 terenów z województwa kujawsko-pomorskiego. Wyłącznie z Kujawsko-Pomorskiego zostało zaakceptowane do II etapu konkursu aż pięć ofert inwestycyjnych greenfield z pięciu gmin mieszczących się w różnych lokalizacjach.    

Z naszego regionu JST zgłosiły aż 13 terenów produkcyjnych, co dało nam zaszczytne II miejsce w Polsce na 16 województw, pod względem ilości zgłoszonych do konkursu ofert inwestycyjnych. Łącznie, z wszystkich regionów do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 128 terenów inwestycyjnych.

Udział we wszystkich edycjach konkursu to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowej możliwości pozyskania znaczących inwestorów. Nowe inwestycje to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Od 2005 roku udało nam się wspólnie przeprowadzić dziesięć edycji konkursu, dzięki któremu zidentyfikowaliśmy oferty gmin prezentujące najlepsze tereny inwestycyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele tych terenów inwestycyjnych z sukcesem zostało zagospodarowane zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne. Warto podkreślić fakt zagospodarowania przez inwestorów prawie wszystkich terenów, które wygrały wszystkie X edycji konkursu Grunt na Medal (zestawienie poniżej.        

Wszyscy na konferencji byli zgodni, iż udział JST w konkursie jest znakomitą okazją dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gmin oraz województwa. 

Opracowanie: C. Buczyński/ P.Mazur