Liczba aktywnych ofert inwestycyjnych w podziale na grupy

Łączna powierzchnia ofert w podziale na grupy

Średnia powierzchnia ofert w podziale na grupy

Dominanta powierzchni ofert w podziale na grupy

Odległość od autostrady

Średnia
Mediana
Dominanta

Odległość od drogi ekspresowej

Średnia
Mediana
Dominanta

Odległość od drogi krajowej

Średnia
Mediana
Dominanta

Odległość od lotniska

Średnia
Mediana
Dominanta

Odległość od linii kolejowej

Średnia
Mediana
Dominanta

Oferty położone na terenie parków przemysłowych

Oferty położone na terenie strefy aktywności gospodarczej