Poziom wynagrodzeń [PLN brutto]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poziom wynagrodzeń: < 3500 PLN 3500 - 4000 PLN 4000 - 4500 PLN > 4500 PLN
      Źródło: GUS, https://bdl.stat.gov.pl
      Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto. Dane za rok