Poziom bezrobocia [%]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poziom bezrobocia: < 5% 5% - 10% 11% - 15% > 15%
      Źródło: GUS, https://bdl.stat.gov.pl
      Bezrobocie rejestrowane. Dane za rok