Nagrody NEB 2023: głosowanie publiczne jest już otwarte!

Zachęcamy do zapoznania się z listą innowacyjnych i niezwykle ciekawych projektów opublikowany na platfomie dedykowanej tegorocznemu konkursowi Nowy Europejski Bauhaus i oddania głosu na najbardziej inspirujące projekty i pomysły.

Po dokładnej ocenie dokonanej przez niezależnych ekspertów, spośród ponad 1450 zgłoszeń, wybrano 61 finalistów Nowej Europejskiej Nagrody Bauhaus 2023.

W gronie finalistów w kategorii „Odzyskanie poczucia przynależności” (grupa „Mistrzowie”), znalazła się również jedna z polskich propozycji, złożona przez  Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna, prezentująca nowy model biznesowy, zakładający odejście od produktów w rzemiośle na rzecz usług, rozwijając przy tym kompetencje twórcze i tworząc nowe drogi dla tradycji w nowoczesnym świecie.

Moc jest w Państwa rękach, ponieważ trzy nagrody zostaną rozstrzygnięte w publicznym głosowaniu – po jednej nagrodzie dla komponentu A „Mistrzowie”, komponentu B „Wschodzące gwiazdy” i komponentu C „Mistrzowie edukacji”.

Na zwycięzców czeka łącznie 15 nagród. Jury wybierze 12 projektów, po jednym dla każdej kategorii w każdym nurcie. Uroczyste ogłoszenie wszystkich zwycięzców odbędzie się 22 czerwca 2023.

Termin oddania głosu: 24 maja.

Uwaga!
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją głosowania, ponieważ głos można oddać tylko raz.
Można wybrać łącznie 9 propozycji. Należy wybrać co najmniej 1 wniosek (max 3 wnioski) z każdego komponentu. Można wybrać więcej niż jedną propozycję w tej samej kategorii.

 

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy