Największe konsultacje społeczne w sprawie programów Horyzontu 2014-2027 już otwarte!

Zainteresowane strony proszone są o podzielenie się swoimi opiniami na temat rezultatów  programów „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”, a także kształtowania strategicznych kierunków planu strategicznego „Horyzont Europa” na lata 2025–2027. Konsultacje będą trwać  12 tygodni, a pytania są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Uczestnicy mogą odpowiadać we wszystkich językach UE.

Konsultacje społeczne umożliwiają uczestnikom:

  • Na wskazanie osiągnięć i niedociągnięć poprzedniego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, jego znaczenia oraz procedur związanych z procesem składania wniosków i zarządzaniem finansowaniem;
  • Wyrażanie opinii na temat dotychczasowego projektu i wdrażania programu „Horyzont Europa”;
  • Zidentyfikowanie przyszłych priorytetów planu strategicznego programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027, dostarczając informacji na temat pojawiających się potrzeb w zakresie badań i innowacji, synergii między programami UE itp.
  • Konsultacje przyczynią się do oceny programów „Horyzont 2020”, „Horyzont Europa” i położą podwaliny pod przygotowania planu strategicznego „Horyzont Europa” na lata 2025–2027.

Przez 12 tygodni zainteresowane strony są zachęcane do odpowiadania na pytania oraz do składania dokumentów przedstawiających swoje stanowisko. Respondenci mogą odpowiedzieć na jedną, dwie lub wszystkie trzy części kwestionariusza. Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r.

Więcej informacji

Wszelkie pytania związane z konsultacjami można kierować na adres RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu

Komisja Europejska

Konsultacje społeczne

Źródło

ERRIN

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza