New European Bauhaus Booster 2.0 wesprze świadomych społecznie innowatorów

Europejskie firmy typu start-up lub scale-up, których celem jest wprowadzenie zrównoważonych zmian w miastach, przemyśle, klimacie, żywności, dobrostanie oraz poprawie jakości życia zaproszone są do składnia wniosków. 20 najlepszych firm otrzyma usługi wsparcia akceleracji o łącznej wartości 1 miliona euro (po 50 tys. euro / projekt). Firmy otrzymają także wsparcie w ramach coachingu biznesowego, mentoringu, internacjonalizacji i pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy, a także z dostępu do ekosystemu innowacji EIT.

W aplikacji wnioskodawca musi wykazać społeczny i ekonomiczny pozytywny wpływ rozwiązania oraz sposób, w jaki odnosi się ono do trzech podstawowych zasad Nowego Europejskiego Bauhausu:

  • równoważonego rozwoju, od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zero zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną,
  • estetyka, jakość doświadczenia i styl poza funkcjonalnością,
  • integracji społecznej, od różnorodności po zapewnienie dostępności i przystępności cenowej.

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy