Nowa inwestycja w Wałyczu w województwie kujawsko-pomorskim

Firma Amplus w Wałyczu

Firma Amplus w Wałyczu

Inwestycja zakłada wybudowanie obiektu o powierzchni ok. 20 tys. m2 wyposażonego m.in. w halę chłodniczą. Inwestycja nie dotyczy jedynie przetwórstwa warzyw i owoców ale również spółka będzie produkować opakowania oraz prowadzić działalność z zakresu usług magazynowania oraz badań technicznych i naukowych. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Spółka Amplus wraz ze spółką powiązaną – Grupą Producentów Amplus Sp. z o.o. – obecnie dysponują powierzchnią liczącą około 40 000 m2, w tym 28 000 m2 w obiekcie Prandocin, oraz 12 000 m2 w macierzystym, modernizowanym i nieodstającym jakością od europejskich standardów obiekcie Niegardów. 

W skład infrastruktury firmy wchodzi najnowocześniejsza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie, spełniająca najwyższe standardy oraz nagrodzona nagrodą Inwestycja Roku Małych I Średnich Przedsiębiorstw, baza przechowalniczo – chłodnicza w Prandocinie-Iłacho czym możemy przeczytać na stronie firmy 
Firma | AMPLUS (amplusfoods.com).