Nowy konkurs finansujący współpracę pomiędzy samorządami i naukowcami!

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ogłosiło nowy konkurs, który jest kontynuacją inicjatywy „Science meets regions” wpierającej współpracę pomiędzy samorządami regionalnymi i jednostkami naukowymi. Konkurs (ang. pairing scheme) ma umożliwić nawiązanie przez samorządy lokalne i regionalne współpracy z naukowcami będącymi ekspertami w dziedzinach o znaczeniu dla gmin, powiatów i województw.

Zaproszenie jest otwarte dla instytucji decyzyjnych na szczeblu lokalnym lub regionalnym oraz ich stowarzyszeń lub sieci; instytucji prowadzących badania i ich sieci; organizacji pozarządowych, które działają na rzecz tworzenia przepisów opartych na dowodach naukowych.

Maksymalny budżet wnioskowanego projektu to 15 000 euro.

Termin składania wniosków: 23 września 2022

Więcej informacji

Joint Research Center

Źródło

Joint Research Center