Nr. 1: Ogłoszono konkurs dotyczący wsparcia inwestycji przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 5.2.2 (RPO WK-P)