Nr. 5: Zmiana terminów składania wniosków w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (RPO WK-P na lata 2007-2013)

Uległy zmianie terminy składania wniosków dot. konkursów RPO WK-P 20/V/5.2.2/2009 oraz RPO WK-P 21/V/5.2.2/2009 ogłoszonych w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie z terminu  od 01.03.2010 r. do 15.03.2010 r. na termin od 15.03.2010r. do 26.03.2010 r. z powodu konieczności aktualizacji Systemu Realizacji Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji na ten temat tutaj i tutaj.

Oprac. J. Wiśniewska K-P COI (4.02.2010)


Wszystkie konkursy