Obsługa inwestora zagranicznego Azja i Europa Bydgoszcz 25.05.2023

Słowo wstępne otwierające konferencję pt. „Azja i Europa – obsługa inwestorów zagranicznych uwzględniająca kraj pochodzenia inwestora” wygłosił członek zarządu województwa Pan Sławomir Kopyść. Jako pierwszy wystąpił Pan Tomasz Kopka z Departamentu Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. który przedstawił zagadnienia obsługi inwestorów zagranicznych w procesie inwestycyjnym.

Następnie Pani Aleksandra Szpinda także reprezentująca PAIH zapoznała zebranych ze specyfiką współpracy z inwestorami z Republiki Korei i Japonii.

Na koniec Pan Artur Terlecki Dyrektor Rozwoju Inwestycji Strategicznych Metroplan Polska zaprezentował wnioski z bogatego doświadczenia we współpracy z Republiką Federacji Niemiec.

Zarówno prelegenci jak i zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, że z punktu widzenia inwestora najważniejsze jest by obsługa była kompleksowa i skupiała się na wszystkich zagadnieniach których on wymaga. Taką całościową usługę od lat prowadzi COIE podczas obsługi projektów będąc istotnym instrumentem wsparcia inwestora.

Organizatorem konferencji było Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) w ramach Departamentu Współpracy Zagranicznej i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Była to druga konferencja  w cyklu 5 konferencji o charakterze inwestycyjnym realizowanych w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-0001/22 pn. „Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”. 

Konferencja pt. Azja i Europa – obsługa inwestorów zagranicznych 25.05.2023 Bydgoszcz