Zamieść własną ofertę inwestycyjną!

Zachęcamy właścicieli gruntów i obiektów do przysyłania nam swoich ofert inwestycyjnych.

Żeby przygotować ofertę zgodną ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), należy wypełnić (w języku polskim i angielskim) załączone poniżej formatki hal i terenów inwestycyjnych:

Wypełnione tabele wraz ze zdjęciami prosimy przesyłać na adres: coi@kujawsko-pomorskie.pl.

Nadesłane przez Państwa oferty zasilą administrowaną przez nas bazę ofert inwestycyjnych regionu i będą promowane wśród zgłaszających się do nas inwestorów.

(Zamieszczenie oferty inwestycyjnej w bazie oraz jej promocja są bezpłatne)


<FORMULARZ ONLINE>