Otwarte konkursy dla startupów w EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT za pośrednictwem ośmiu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) aktywnie wspiera europejskie startupy i innowatorów poprzez szeroką ofertę programów akceleracyjnych i mentoringowych oraz zapewnia wsparcie w procesie inwestycyjnym. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia w programach dla startupów w EIT Food, EIT Health, EIT Urban Mobility, EIT Raw Materials, EIT Manufacturing i EIT Digital, a także w konkursie EIT Jumpstarter.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to sieć ogólnoeuropejskich partnerstw innowatorów, instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz firm działających w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów. EIT działa poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC), które pracują w ośmiu obszarach tematycznych, skupionych wokół najważniejszych globalnych wyzwań. Aktualnie w Europie funkcjonuje osiem takich Wspólnot: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT RawMaterials, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility. Poszczególne Wspólnoty realizują działanie w trzech filarach: edukacji, innowacji i przedsiębiorczości.
Pierwszy kwartał każdego roku to okres, w którym Wspólnoty przyjmują zgłoszenia od startupów i innowatorów do programów akceleracyjnych i mentoringowch. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami.
Źródło
KPK